Beräkna

kr
Aktuella bolån
  Förhandlade Snitt Officiella
  Lägsta Medel 3 mån 3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år  
Danske Bank
-
-
3,90
4,85
5,24
5,09
4,89
4,76
4,67
Info
Marginalen Bank
-
-
6,02
-
5,21
5,21
5,21
-
-
Info
Svea Ekonomi
-
-
7,08
5,95
-
-
-
-
-
Info
BlueStep
-
-
7,12
6,00
-
-
5,95
5,80
-
Info
-
-
3,86
4,94
5,17
5,14
5,00
4,87
4,92
Info
-
-
3,87
4,67
4,92
4,91
4,73
4,61
4,56
Info
-
-
3,88
5,04
5,59
5,49
5,34
5,10
-
Info
-
-
4,03
5,49
4,99
4,74
4,54
4,34
4,45
Info
-
-
4,05
4,22
4,60
4,44
4,30
4,20
4,25
Info
-
-
6,74
5,95
-
-
5,95
5,95
-
Info
-
-
4,01
5,49
4,54
4,24
4,69
4,49
4,49
Info
-
-
4,05
4,22
4,60
4,44
4,30
4,20
4,25
Info
-
-
4,12
5,44
4,99
4,74
4,54
4,34
4,29
Info
-
-
3,93
5,44
4,94
4,74
4,49
4,38
4,24
Info
-
-
4,17
5,49
5,04
4,74
4,54
4,29
-
Info
-
-
4,20
5,45
5,15
4,75
4,60
4,50
4,50
Info
-
-
3,65
4,30
4,68
-
4,20
3,93
-
Info
-
-
4,05
4,67
4,92
4,91
4,73
4,86
-
Info
-
-
4,22
4,70
5,09
4,74
4,52
4,26
4,19
Info

= Höjd/sänkt senaste månaden (klicka för graf) = Ej ändrad senaste månaden (klicka för graf)

Comboloans räntetabell för boräntor

I tabellen ovan redovisar Comboloan löpande aktuella boräntor. Boräntorna uppdateras varje dag och en ränteändring markeras genom en röd pil uppåt eller en blå pil nedåt, eller en pil åt båda håll om räntan är oförändrad, se förklaring ovan.

I räntetabellen för bolån ovan visar vi bankernas: Officiella listräntor, med bindningstiderna: 3-månader, 1 års bindningstid, 2 års bindningstid, 3 års bindningstid, 5 års bindningstid och 10 års bindningstid.

Snitträntor som bankerna själva rapporterar in ungefär 7 arbetsdagar efter föregående månads slut och publicerar föregående månads snitträntor. På sina hemsidor rapporterar bankerna sina snitträntor på alla bindningstider, men här på Comboloan har vi valt att ännu så länge bara följa snitträntorna med 3-månaders bindningstid.

Förhandlade räntor baseras på Comboloans medlemmars egna inrapporterade prutade bolåneräntor under de senaste 30 dagarna löpande. Lägsta = bara 20% av medlemmarna har lägre ränta. Medel = genomsnittlig bolåneränta som våra medlemmar hade hos den aktuella banken senaste 30 dagarna.

Om du vill fördjupa dig ännu kring boräntorna, så har Comboloan byggt upp en fantastisk databas som det går att söka i som medlem (bli medlem här). I databasen kan man söka på vilka räntor som grannen lyckats pruta sig till genom att söka på postnummer och man kan dessutom se vilken bank som är mest villig att pruta just nu i ett visst postnummerområde.

Ett annat sätt att söka i Comboloans databas som byggts upp sedan år 2000, är att klicka in på historiska räntor. I Comboloans databas kan du jämföra bankernas olika historiska boräntor med varandra samt att du kan ta reda på om det har varit lönsamt att ha rörlig boränta jämfört med bundna bolån under en viss tidsperiod.

Så vad är då en bra boränta?

Svår fråga, men samtidigt just den frågan de flesta vi få svar på, vad är egentligen en realistisk målränta? Comboloan har tagit fram en tjänst där du kan testa och se vad som är en bra boränta just för dig. Tjänsten bygger på en algoritm som tar in de viktigaste delarna som utgör din ekonomiska styrka, vi har sedan kopplat din styrka mot övriga medlemmar och vilka faktiska boräntor de förhandlat sig fram till. Tjänsten ”din målränta” hittar du här!

Alla banker gör en total bedömning av din ekonomi för att kunna fastställa vilken bolåneränta som kan erbjudas just dig. Banken bedömer då bland annat: och bedömer då bland annat:

 • Din framtida betalningsförmåga
 • Din kreditrisk genom att ta en kreditupplysning och få en UC score
 • Belåningsgrad, dvs hur stor del av huset eller lägenheten som är belånad
 • Hushållets tillgångar, aktier, fonder, sparande och pension
 • Hushållets inkomster
 • Hushållets kostnader
 • Övriga lån och krediter
 • Förekomst av betalningsanmärkning eller skulder
 • Antal omfrågningar, dvs hur många kreditupplysningar du har
 • Kreditaktivitet, dvs hur mycket lån och hur många kreditupplysningar som tagits på dig i förhållande till en viss tid, tex en månad, 6 månader, 1 år eller mer.
 • Anställningsform, dvs ej fast anställd, egen företagare, projektanställd, timanställd, vikarie, frilans, tillsvidareanställd, arbetslös, pensionär eller student.

Det kan vara skillnad på bolåneränta och bolåneränta

För alla som tar bolån finns det många saker man bör ha koll på, och sanningen är att en bolåneränta inte alltid går att jämföra med en annan. Som framgår i räntetabellen och som förklaras ovan finns listräntor, snitträntor och prutade bolåneräntor. Dessutom erbjudarna bankerna olika löptider. Om du varit framgångsrik i din förhandling med banken har du förmodligen erhållit en rabatt, och den rabatten måste du nu hålla koll på. Bäst koll på din rabatt har du genom att prenumerera på Comboloans bevakningstjänst, den hittar du som medlem och i inloggat läge här!

Utöver detta så paketerar bankerna sina erbjudanden och således kopplingen till erbjuden boränta på olika vis. Vanligt förekommande är att belåningsgraden har en stor påverkar, dvs låg belåningsgrad, ger allt annat lika en lägre boränta. Många lägger också stor vikt vid hushållets sammanlagda sparande i banken som allt annat lika betyder att högt sparande borgar för lägre bolåneräntor. En del banker ”bundlar” tex tjänstepension med bolånet, andra läger vikt vid att företaget har sina affärer med banken. Å ena sidan är ju allt som gör att boräntan blir lägre positivt, men som konsument är det också viktigt att ställa en rabatt emot alternativet som kanske betyder högre avkastning? Det gäller alltså att läsa och vara om sig och kring sig.

Comboloan har tillstånd från Finansinspektionen avseende förmedling av bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter och står under Finansinspektionens tillsyn. Sedan vi erhåll tillståndet har vi byggt system och integrationer för att också kunna hjälpa till med förhandlingen av bolån.

Comboloans bolåneförmedlingstjänst hittar ni här!