Genom vårt samarbete med Consector som är en av Sveriges ledande låneförmedlare kan du få hjälp med din förhandling om du hellre vill att någon annan sköter förhandlingen med banken.

Consectors tjänst är helt kostnadsfri och hjälper kunder att utvärdera och konkurrensutsätta olika finansieringslösningar. Målsättningen är att minska räntekostnaderna.

Unika analyser görs på varje kund för att säkerställa behov och profil. Därefter får ett antal utvalda banker delta i en upphandling. På så vis säkerställs att rätt kund paras ihop med rätt bank.

I samarbete med

Consector