Comboloans behandling av personuppgifterna används till att kunna fullgöra Comboloans åtaganden gentemot dig av beställd tjänst och till att upprätthålla en god kund- och registervård. Uppgifterna används också för att tillhandahålla dig kundanpassad information samt i övrigt i marknadsföringssyfte. Dina uppgifter kommer inte att lämnas vidare till annat företag.

Comboloan har rätt att behandla adekvata personuppgifter för att fullfölja de tjänster du beställt av Comboloan utan särskilt samtycke.

Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, var sig det sker på automatisk väg eller inte, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning, eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.

Enligt personuppgiftslagen har den som har lämnat sina personuppgifter rätt att få ett utdrag ur vårt register. Vi tillhandahåller ett utdrag per år till den som så önskar. Enklast är att logga in och titta på "Min Sida" där uppgifterna står.

Vi använder oss av cookies.

Som PLUS-medlem väljer du att bli sponsrad och får då ta emot max 4 reklam-mejl per månad. Mejlen skickas direkt av Comboloan så din mejladress lämnas inte över till andra företag. Du kan när som helst avbryta detta."