Här kan du läsa senaste nytt. Både om de finansiella marknaderna, och om nya verktyg med mera på vår sajt.

2014-11-11

Så blir de nya amorteringskraven

Svenska hushålls kraftigt ökande belåningsgrad oroar Riksbanken och Finansinspektionen. Nu vill Finansinspektionen att nya lån ska amorteras ned till 50 procent av husets värde, skriver dn.se

Läs hela


2014-10-28

Historisk räntesänkning av Ingves

I dag meddelade Riksbanken sitt räntebesked. Direktionen sänker styrräntan med 0,25 procentenheter till noll procent. Först i mitten av 2016 bedömer Riksbanken att det är lämpligt att långsamt börja höja räntan.

Läs hela


2014-09-04

Ingves låter styrräntan ligga still

Riksbanken, med chefen Stefan Ingves, lämnar reporäntan oförändrad på 0,25 procent. Vilket var helt i linje med de spekulationer och förväntningar som fanns innan beslutet blev känt i dag.

Läs hela


2014-08-05

Allt fler väljer rörlig ränta

Det lägre ränteläget gör att fler tecknar bolån med rörlig ränta, enligt SBAB:s genomgång av kundernas beteende. Nästan åtta av tio som tecknade nya bolån i juli valde tremånadersränta. Det är aningen mer än i juni och den högsta nivån sedan våren 2010, skriver di.se

Läs hela


2014-07-03

Riksbanken sänker styrräntan

Riksbanken sänker reporäntan med en halv procentenhet till 0,25 procent. Samtidigt nedjusteras räntebanan kraftigt och inlåningsräntan blir negativ. Men Stefan Ingves reserverade sig mot beslutet, skriver di se.

Läs hela


2014-07-02

Experter: Sänk styrräntan Ingves

Sänk styrräntan från 0,5 procentenheter till 0,25 procent. Det är budskapet från experterna i tidningen Dagens Industris Skuggdirektion till Riksbanken. Men direktionen var långt ifrån enig.

Läs hela


2014-06-25

Borg flaggar för nya bolånekrav

Det behöver jobbas på alternativ för amorteringskrav och ett beslut kring detta skulle då kunna tas inför stabilitetsrådets möte i november. Det sade finansminister Anders Borg på onsdagen, skriver di.se.

Läs hela


2014-06-12

Dörren öppen för sänkt ränta

Inflationen sjönk åter under nollstrecket i maj. Priserna mätt med KPI steg i maj med 0,1 procent i månadstakt. I årstakt sjönk de med 0,2 procent. Därmed är dörren öppen för räntesänkning i juli, skriver di.se

Läs hela


2014-05-29

Ingves vill ha krav på amorteringar

Det behövs mer samverkan mellan penningpolitiken och makrotillsynen, säger Riksbankens ordförande Stefan Ingves i ett tal. Han hävdar att det naturliga vore att ställa krav på amorteringar då det har störst effekt mot hushållens växande bostadsskulder, rapporterar di.se.

Läs hela


2014-05-20

Ökade krav på amortering av bolån

Om sex veckor rullar bankerna ut nya tuffare amorteringsregler, skriver di.se Reformen kan komma att öka amorteringslusten hos nya kunder med så mycket som en tredjedel, visar nya siffror från SEB.

Läs hela


2014-05-16

Bättre information om dina bolån

Bolånetagare bör få bättre information om sina bolån. Finansinspektionen föreslår att bankerna ska bli skyldiga att redovisa de faktiska räntor som kunden betalar och vilka faktorer som ligger bakom räntorna, skriver dn.se

Läs hela


2014-04-25

Kommentar: Sänkning av räntan i juli

Protokollet från Riksbankens aprilmöte stärker bilden att det troligen blir en sänkning i juli. Chefen Stefan Ingves blir alltmer isolerad, skriver Dagens Industri i en kommentar.

Läs hela


2014-04-24

Riksbanken hårsmån från räntesänkning

Riksbanken var i april nära ett beslut om en sänkning av reporäntan. Diskussionerna handlade om huruvida revideringarna av inflationsprognosen var tillräckliga för att motivera en omedelbar sänkning, skriver di.se.

Läs hela


2014-04-16

SEB tror på sänkning av reporäntan

Riksbanken kan mycket väl tvingas sänka räntan inte bara en utan två gånger i år. Det bedömer SEB. Reporäntan skulle i så fall hamna på 0,25 procent, skriver di.se

Läs hela


2014-04-07

Experter: Oförändrad styrränta

Styrräntan bör lämnas oförändrad. Det är budskapet till Riksbanken från tidningen Dagens Industris så kallade Skuggdirektion. Men oenigheten från gruppen var maximal.

Läs hela


2014-04-04

Risk för amorteringssmäll vid bankflytt

De skärpta amorteringskraven ska gälla endast nya bolån. Men även bankkunder som vill flytta sina lån till en annan bank riskerar större utgifter för amortering, skriver di.se.

Läs hela


2014-03-25

Hushållens räntebörda växer

Hushållens låneräntor är på rekordhöga 110 miljarder kronor, enligt Skatteverket. Det ger skatteavdrag värda sammanlagt 33 miljarder. Samtidigt ökar skuldberget i en årstakt på 4,6 procent, vilket pekar på nya rekordnivåer i låneavdrag framöver, skriver di.se

Läs hela


2014-03-19

Bankföreningen: "Sänk gränsen för amortering till 70 procent"

Många hushåll bygger inte upp en nödvändig buffert för bolånet, och en sundare lånekultur behöver skapas. Vi vidgar nu vår amorteringsrekommendation till alla bolån med belåningsgrad över 70 procent, jämfört med dagens 75 procent, skriver Bankföreningens vd Thomas Östros på DN Debatt.

Läs hela


2014-03-12

Bank varnar för nytt boprisrally

Nordea varnar för att det gynnsamma ekonomiskt läget för de svenska hushållen kan elda på bostadspriserna. Om de fortsätter att stiga ökar skuldsättningen, skriver di.se. Förr eller senare måste myndigheterna i så fall agera. Och tar man i för hårt kan priserna börja falla.

Läs hela


2014-03-10

Hushållen tror på högre bopriser

Svenska hushåll tror att priserna på bostäder ska stiga, enligt SEB:s boprisindikator. Förväntningarna bomarknaden är de högsta sedan 2007, skriver svd.se

Läs hela


2014-02-26

Riksbankschefer öppna för sänkningar

Åtminstone tre av ledamöterna i riksbanksdirektionen är öppna för nya räntesänkningar. Det framgår av protokollet från direktionens senaste möte i februari då man beslutade att behålla reporäntan på 0,75 procent, skriver di.se

Läs hela


2014-02-20

Fler handlare tror på sänkt ränta

Svenska marknadsräntor är på de lägsta nivåerna sedan i somras. Och sannolikheten för ytterligare en räntesänkning är 40 procent, om man utgår från prissättningen på terminskontrakt, skriver di.se.

Läs hela


2014-02-13

Stefan Ingves rör inte räntan

Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på 0,75 procent. För första gången sedan i september 2011 var riksbanksdirektionen enig i beslutet att låta räntan ligga still. "Reporäntan behöver vara kvar på en låg nivå tills inflationen tar fart och återhämtningen står på fastare mark", skriver Riksbanken.

Läs hela


2014-02-10

Därför ligger styrräntan still på torsdag

Riksbanken låter reporäntan ligga kvar på 0,75 procent, efter den sänkning som gjordes före jul. Allt annat än oförändrad reporänta skulle vara en sensation när Riksbanken kommer med sitt besked på torsdag, skriver dn.se

Läs hela


2014-01-29

Riksbanken:belåna bostaden maximalt

Hushållens låga amorteringsvilja oroar både myndigheter och Riksbanken. Men för hushållen har det sannolikt varit optimalt att maxbelåna bostaden och köpa värdepapper, enligt en studie från just Riksbanken, skriver di.se

Läs hela


2014-01-21

Bankekonomer varnar för räntehöjning

Svenska hushåll är räntekänsliga och det kommer att begränsa Riksbankens möjlighet att höja räntan. Den här varningen kommer från Swedbanks ekonomer som därför spår en svagare ekonomisk utveckling i Sverige år 2015 jämfört med 2014, skriver svd.se

Läs hela


2014-01-08

Därför sänkte Riksbanken räntan

Räntesänkningen i december satt långt inne för Riksbankens räntehökar. Oron för svenska hushålls växande skuldberg kvarstår, men låg inflation fick direktionen att till och med öppna för ytterligare en räntesänkning, skriver di.se

Läs hela


2014-01-03

Stefan Ingves kritisk till svenskars bolån

Det behövs en bred politisk kommission för att reformera bostadsmarknaden, säger riks­banks­chefen Stefan Ingves i en intervju i Dagens Nyheter. Han och varnar för stora bekymmer längre fram om inget görs åt bostadsmarknaden.

Läs hela