Här kan du läsa senaste nytt. Både om de finansiella marknaderna, och om nya verktyg med mera på vår sajt.

2006-12-08

Bundna bolåneräntor sjunker, men rörliga ökar

Bundna bolåneräntor sjunker, men rörliga ökar

Läs hela2006-10-10

Höjningar av de bundna räntorna har uteblivit

Sedan i slutet av augusti har de bundna räntorna endast ökat marginellt, och i vissa fall sjunkit.

Läs hela


2006-08-28

Kan vara dags att binda bolånen nu

Riksbanken väntas höja räntan om en vecka. Är det dags att binda räntan?

Läs hela


2006-07-07

Räntorna fortsätter uppåt

Bankerna fortsätter att höja bolåneräntorna

Läs hela


2006-06-08

Räntehöjning väntas innan midsommar

Riksbanken förväntas höja styrräntan till midsommar

Läs hela


2006-04-27

Bolånen går upp med 0,75 procentenheter i år

Ränteförvaltarna tror på ökade räntor

Läs hela


2006-04-11

Bundna räntor höjs på bred front

Flertalet långivare höjer sina bundna räntor

Läs hela