Federal Reserves chef Ben Bernanke varnar för fallande huspriser och ett fortsatt tufft finansklimat. Samtidigt menar vice Riksbankschef Lars Nyberg att den svenska konjunkturen är fortsatt riktgt bra.

©

Ben Bernanke, chef för Federal Reserve (FED) förutspår att fotsatta ansträngningar från den privata sektorn och regeringen krävs för att minska onödiga utmätningar. Han menar också att fler betalningsinställningar är att vänta liksom fortsatt sjunkande bostadspriser i USA.

Dessa signaler bör tolkas som att det är troligt att FED kommer att sänka räntan ännu mer framöver, det är också troligt att den europeiska centralbanken och de andra tungviktarna i europa kommer att sänka sina styrräntor inom kort för att stimulera ekonomin.

Samtidigt kommunicerar den svenska Riksbanken och vice Riksbankschef Lars Nyberg, lite mer än vanligt och även nu signalerar man att konjunkturen i Sverige ser bra ut och att de svenska bankerna i stort sett är befriade från exponering mot sub-primelånen.

Lars Nyberg konstaterar dock att utvecklingen på de finansiella marknaderna har försämrats och läget är ännu mer osäkert än tidigare.

Ska man försöka tolka vad som händer med den svenska styrräntan utifrån dessa utspel så är tipset att räntan kommer att ligga kvar på nuvarande nivå ett tag till. Det är bara om finanskrisen visar sig än värre som Riksbanken kommer tillåta sig att tänka tanken på en sänkt ränta under de närmsta månaderna.

Dela


2022-09-22

SBAB höjer räntan

Nya räntenivåer efter riksbankens chockhöjning

Läs hela


2022-09-21

Kostnaderna rusar, vad kan man göra med bolånen?

Hushållen går mot en utmanande vinter

Läs hela


2022-09-20

Riksbanken höjer reporäntan med 1%

Rekordhöjning av Stefan Ingves

Läs hela2022-09-20

Många väljer rörligt

SBABs kunder valde rörligt under augusti

Läs hela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela