Finansinspektionen presenterade sitt slutgiltiga förslag till vilka föreskrifter som ska gälla för amortering av bolån efter den 1 juni 2016.

  • Reglerna gäller nya bolån, det gäller alltså inte om man byter bank.
  • Nya bolån med en belåningsgrad över 70% ska amorteras med minst 2% av det ursprungliga lånebeloppet varje år, tills de når under 70%. 
  • Lån med lägre än 70% belåningsgrad ska amorteras med minst 1% per år till dess att belåningsgraden är 50%.
  • För utökning av ett existerande bolån, till exempel för att renovera bostaden man bor i, gäller speciella regler. Om man har befintliga bolån som tagits före den 1 juni 2016, kan tilläggslånet antingen betalas av enligt grundregeln eller på tio år. 
  • Det är möjligt att amortera ett tilläggslån på tio år för dem som har befintliga bolån och tilläggslånet omfattas då inte av amorteringskravet.
  • Om avtal om köp eller byggnation av bostad ingåtts före 1 juni, omfattas inte lånet av amorteringskravet.
  • Omvärdering av bostaden får göras vart femte år. 
  • Bankerna får medge att lån för nyproducerade bostäder inte behöver amorteras, dock under högst fem år. Denna möjlighet gäller endast för förstahandsköparen.

Ovan sammanställning kommer från Finansinspektionens (FI) hemsida där man också kan hitta hela FIs "Förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån"

Dela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela2021-08-20

Hypoteket erbjuder grönt tillägslån

Ger 10 räntepunkter extra rabatt

Läs hela


2021-08-20

Ta reda på vilken boränta du borde ha?

Gör testet, det tar ca 3 minuter

Läs hela


2021-08-20

Fortsatt låga boräntor enligt SBAB

SBABs senaste Boräntenytt fastslår att boräntorna kommer fortsätta vara låga framöver

Läs hela


2021-08-16

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så får du tillgång till en unik databas

Läs hela


2021-08-10

Gynnar en bolånemarknad i förändring dig som bolånekund?

Det enkla svaret? ...det är upp till dig själv!

Läs hela


2021-08-10

Nischbankerna dominerar snitträntorna på bolån

Utmanarna på bolånemarknaden tar större plats

Läs hela