Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer indikerar att svenskarna ser nagativt på de samhällsekonomiska framtidsutsikterna, men är väldigt positiva gällande den egna ekonomin.

©

Konfidensindikatorn (CCI) som signalerar svenskarnas förtroende för det samhällsekonomiska läget föll kraftigt från 5,9 i januari till 0,9 i februari. Tidigare lägsta notering uppmättes i december 2003 då CCI låg på minus 2,4, men bara så sent som under sommaren 2007 var CCI över 20.

Sedan i augusti har hushållen dock haft en dyster syn på den svenska ekonomin och anledningen går säkerligen att härleda till det senaste halvårets oro. - De flesta nyheter är åt det negativa hållet, det talas om finansoro och tecken på avmattning, säger Maria Billstam, ansvarig för Hushållsbarometern på KI.

Men trots att svenskarna är väldigt negativa gällande den samhällsekonomiska utvecklingen är tron på den egna plånbokens välmående fortsatt väldigt positiv. Svensken är optimistisk gällande både nuläget och framtiden. En knapp tredjedel av hushållen uppger att den egna ekonomin är bättre nu än för ett år sen. Drygt 15 procent anser att den egna ekonomin försämrats, medan nära en tredjedel av hushållen tror att den egna ekonomin kommer att förbättras under de närmaste 12 månaderna.

Maria Billstam menar att skattesänkningarna, låg arbetslöshet och det faktum att svensken ännu så länge inte på individnivå märker av någon avmattning i den egna plånboken är anledningen till de positiva tongångar.

 

Dela


2022-09-22

SBAB höjer räntan

Nya räntenivåer efter riksbankens chockhöjning

Läs hela


2022-09-21

Kostnaderna rusar, vad kan man göra med bolånen?

Hushållen går mot en utmanande vinter

Läs hela


2022-09-20

Riksbanken höjer reporäntan med 1%

Rekordhöjning av Stefan Ingves

Läs hela2022-09-20

Många väljer rörligt

SBABs kunder valde rörligt under augusti

Läs hela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela