Efter den massiva kritik som Riksbanken fått utstå efter vad marknaden tyckte var dålig kommunikation inför det senaste räntebeskedet, säger nu riksbankschef Stefan Ingves att man vill bli tydligare. Men, finansmarknaden verkar skeptisk.

©

Riksbanken vidhåller att styrräntan kommer ligga still och säger sig prioritera att tydligheten i kommunikationen blir bättre. Men det verkar inte spela någon roll vad riksbankschef Stefan Ingves och de andra ledamöterna säger, finansmarknaden tror ändå på räntesäkningar.

Riksbankens prognos pekar klart och tydligt på att räntan kommer ligga kvar på nuvarande nivå, 4,25 procentenheter, fram till och med 2011.

Marknaden däremot, handlar s.k. räntederivat på en nivå som indikerar att man tror att styrräntan kommer att sänkas med 0,5 procentenheter, dvs en styrräntenivå på 3,75 procentenheter.

Det är fortsatt de olika synsätten på vad som "väger tyngst", inflationsmålet eller omvärldskonjunkturen som debatteras. Riksbanken visade ju vid senaste mötet att inflationen väger väldigt tungt, men marknaden verkar säker på att Riksbanken kommer att bli tvungna att ompröva sin räntebana då marknaden bedömer att den globala nedgången trots allt även kommer påverka den svenska ekonomin mer än vad Riksbanken hittills bedömt.

Dela


2022-09-22

SBAB höjer räntan

Nya räntenivåer efter riksbankens chockhöjning

Läs hela


2022-09-21

Kostnaderna rusar, vad kan man göra med bolånen?

Hushållen går mot en utmanande vinter

Läs hela


2022-09-20

Riksbanken höjer reporäntan med 1%

Rekordhöjning av Stefan Ingves

Läs hela2022-09-20

Många väljer rörligt

SBABs kunder valde rörligt under augusti

Läs hela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela