Den tidigare så heta debatten om bluffbud och mäklare som piskar upp priser genom lockpriser har i och för sig svalnat, men det nya lagförslaget är ändå efterlängtat av många.

©

Sedan luften gick ur bostadsmarknaden i samband med att bolånekrisen kröp upp till ytan strax efter sommaren, så påstår många att vissa bostadsrätter i framförallt Stockholm har sjunkit så mycket som 20 %. Utanför storstadsområdena och bland villaägarna har de negativia effekterna inte slagit igenom på samma sätt, men det råder genomgående en "slow motion" känsla på bostads- marknaden och budgivningarna är väldigt sansade även på de populäraste objekten. 

Därför är det något paradoxalt att ett förslag på lagändring som avser att hålla budgivningar i schack kommer precis när bostadsmarknaden är som allra svalast. Men, hursomhelst hoppas man misstron som mot fastighetsmäklarna och den relativt okontrollerbara budgivningsprocessen nu ska få ökad tilltro i samband med en ny garanterad öppenheten för bostadsköparna. Förslaget till ny mäklarlagstiftning lämnades under tisdagen till justitieminister Beatrice Ask.

Några av de förtydliganden och tillägg som föreslås är att:

Mäklaren även i fortsättningen är skyldig att tillvarata både säljarens och köparens intressen.

Mäklaren förbjuds uttryckligen att själv gå in som köpare av en fastighet han själv förmedlar. Det är inte heller tillåtet att sälja till närstående fysisk eller juridisk person. 

Mäklaren blir skyldig att ange fastighetens bedömda marknadsvärde i objektbeskrivningen samt att skriftligen informera köparen om dennes undersökningsplikt.

Mäklaren blir skyldig att upprätta en förteckning över de bud som lämnats. Förteckningen ska omfatta namn och telefonnummer till budgivarna.

Det känns bra med tydlighet och öppenhet, förhoppningsvis har lagen hunnit träda i kraft lagom till nästa gång som bostadsmarknaden blir het igen!

Dela


2022-09-22

SBAB höjer räntan

Nya räntenivåer efter riksbankens chockhöjning

Läs hela


2022-09-21

Kostnaderna rusar, vad kan man göra med bolånen?

Hushållen går mot en utmanande vinter

Läs hela


2022-09-20

Riksbanken höjer reporäntan med 1%

Rekordhöjning av Stefan Ingves

Läs hela2022-09-20

Många väljer rörligt

SBABs kunder valde rörligt under augusti

Läs hela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela