I motsats till många andra experter som uttalat sig de senaste månaderna kommer nu Handelsbanken med lugnande besked till bostadsägare. Enligt den senaste rapporten i "Aktuell Ekonomi" är den senaste tidens prisfall på bostadsmarknaden nämligen bara en tillfällig svacka.

©

Med rådande oroligheter på de finansiella marknaderna och en skakig amerikansk ekonomi, har många röster höjts för att vi är på väg mot en ny bostadsbubbla.

I Handelsbankens artikel i "Aktuell Ekonomi" redovisar man ett antal drivkrafter som snarare pekar mot en fortsatt generell prisuppgång än ett prisfall. Dock, konstaterar rapporten att prisrallyt har kommit av sig till följd av oroligheterna på marknaderna och höjda räntor.

Sammantaget menar man ändå att drivkrafterna ser positiva ut för framiden. Ränteläget har blivit allt lägre och ur ett historiskt perspektiv har vi nu väldigt låga räntor. Stadshypoteks femåriga ränta låg exempelvis 1987 på 12,5%, motsvarande ränta ligger idag på ungefär 5%.

Relativt de generella lönerna lägger hushållen nu i takt med det sjunkande ränteläget allt mindre av sin disponibla inkomst på boendet vilket i förlängningen kan antas leda till dyrare bostadsköp då hushållens förmögenhet ökar.

Nya regeler som har förenklat både för långivare och låntagare har gjort att hushållen nu kan skuldsätta sig mer, men ändå behålla samma månadskostnad. Nya finansiella regelverk har möjliggjort för vissa bolåneinstitut att låta låntagare belåna upp till 95% av bostadens värde när det tidigare snarare var 75% av bostadens värde som var normen. Dessutom har kraven på te.x kontantinsatsen minskat vilket också bidrar till att fler kan ta lån.

En annan drivkraft som debatterades enormt mycket i slutet av 2007, är den nya fastighetsskatten som man i rapporten också tror kommer bidra till att hushållen får mer pengar över.

Även byggandet och befolkningsmängd påverkar prisbilden för boende. Även om artikeln indikerar att statistiken är något svår att tyda, konstaterar man att inflyttningen till framförallt de prisledande centralorterna förväntas fortsätta öka de närmaste åren, vilket i så fall skulle sätta press på priserna uppåt.

För en mer fördjupning i ämnet läs hela rapporten här!

 

Dela


2022-09-22

SBAB höjer räntan

Nya räntenivåer efter riksbankens chockhöjning

Läs hela


2022-09-21

Kostnaderna rusar, vad kan man göra med bolånen?

Hushållen går mot en utmanande vinter

Läs hela


2022-09-20

Riksbanken höjer reporäntan med 1%

Rekordhöjning av Stefan Ingves

Läs hela2022-09-20

Många väljer rörligt

SBABs kunder valde rörligt under augusti

Läs hela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela