Fler höjningar att vänta

Riksbanken kommunicerade sitt räntebesked den 28 april och besked var att höja reporäntan med 0,25%. Den nya reporäntan tillämpas från och med den 4 maj. 

För att motverka att den höga inflationen biter sig fast beslutade Riksbanken att reporäntan måste höjas. I ett första steg med 0,25% och framöver planerar Riksbanken att i små men från noll till 0,25 procent. Direktionens prognos är att räntan höjs framöver kommer att höjas i vad Riksbanken själva menar är en måttlig takt. Det innebär att prognosen, dvs den så kallade räntebanan pekar på 2-3 räntehöjningar till under 2022. Enligt prognosen med 0,25% vid varje tillfälle. Riksbanken räknar med att reporäntan ligger på nästan 2% vid prognosperiodens slut, dvs om 3 år. 

Riksbanken har också beslutat att sänka köptakten av värdepapper under andra halvåret 2022, Riksbanken ska också sluta köpa statsskuldsväxlar från och med den 28 april. Detta för att anpassa penningpolitiken så att inflationen återgår till inflationsmålet runt 2%.

Hela den penningpolitiska rapporten från den 28 april hittar ni här!

Dela


2022-09-22

SBAB höjer räntan

Nya räntenivåer efter riksbankens chockhöjning

Läs hela


2022-09-21

Kostnaderna rusar, vad kan man göra med bolånen?

Hushållen går mot en utmanande vinter

Läs hela


2022-09-20

Riksbanken höjer reporäntan med 1%

Rekordhöjning av Stefan Ingves

Läs hela2022-09-20

Många väljer rörligt

SBABs kunder valde rörligt under augusti

Läs hela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela