Riksbanken och Fed rör inte räntan

Marknadsräntorna har den senaste tiden stigit ganska mycket, men från låga nivåer. Inför veckans räntebesked från Riksbanken och dess amerikanska motsvarighet Federal Reserve (Fed), så var därför många experter nyfikna på signaler om eventuella räntehöjningar framöver. Fritt översatt och kanske lite förenklat till alla som har bolån, så betyder höjda styrräntor också höjda bolåneräntor. Därför är intresset och den reella potentiella påverkar för vanliga hushåll med bolån en viktig parameter.

Med facit i hand kan det konstateras att det inte föreligger någon större eller omedelbara höjning av bolån i närtid, snarare tvärtom. Riksbanken justerade visserligen upp inflationsprognoserna rejält, men behöll alltså reporäntan fortsatt på 0%. Ränteprognosen visar att Riksbanken planerar att behålla 0% reporänta fram tills (minst) 3e kvartalet 2024.

Samtidigt meddelande Riksbanken att man upphör med sina obligationsköp vid årsskiftet och man drar också tillbaka vissa lättnader för bankerna som infördes under pandemin. Trots den stigande inflationen och att Riksbankens prognos för inflationen 2021 ligger på 2,3% och 2022 på 2,1% så säger Riksbanken att den underliggande inflationer ligger under målet på 2%. Riksbanken gör vidare bedömningen att inflationsuppgången är tillfällig och driven primärt de stigande elpriserna.

Fed lät också styrräntan ligga kvar i intervallet 0,00% 0,25%. Men, Fed signalerade tydligt att de snart komma att börja trappa ned stödköpen av statsobligationer. Experter menar att när sysselsättningen kommit upp i önskad nivå, då inleds åtstramningen. När det sedan är dags att höja styrräntan blir lite av en gissningslek, men bland de 18 medlemmarna som sitter i Feds räntesättande kommitté, görs i bedömningen att räntehöjning sker under 2022. de 

Sammantaget för alla med bolån så kan man säga att räntan förväntas vara låg under lång tid framöver, men att det ändå börjar röra sig i riktning mot en höjning, även om den inte ligger i närtid. 

Aktuella boräntor 

Utmana din boränta 

Ansök om bolån 

Pressrelease Riksbanken

Federal Reserves besked här via Dagens Industri

Dela


2022-09-22

SBAB höjer räntan

Nya räntenivåer efter riksbankens chockhöjning

Läs hela


2022-09-21

Kostnaderna rusar, vad kan man göra med bolånen?

Hushållen går mot en utmanande vinter

Läs hela


2022-09-20

Riksbanken höjer reporäntan med 1%

Rekordhöjning av Stefan Ingves

Läs hela2022-09-20

Många väljer rörligt

SBABs kunder valde rörligt under augusti

Läs hela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela