Riksbanken och Fed rör inte räntan

Marknadsräntorna har den senaste tiden stigit ganska mycket, men från låga nivåer. Inför veckans räntebesked från Riksbanken och dess amerikanska motsvarighet Federal Reserve (Fed), så var därför många experter nyfikna på signaler om eventuella räntehöjningar framöver. Fritt översatt och kanske lite förenklat till alla som har bolån, så betyder höjda styrräntor också höjda bolåneräntor. Därför är intresset och den reella potentiella påverkar för vanliga hushåll med bolån en viktig parameter.

Med facit i hand kan det konstateras att det inte föreligger någon större eller omedelbara höjning av bolån i närtid, snarare tvärtom. Riksbanken justerade visserligen upp inflationsprognoserna rejält, men behöll alltså reporäntan fortsatt på 0%. Ränteprognosen visar att Riksbanken planerar att behålla 0% reporänta fram tills (minst) 3e kvartalet 2024.

Samtidigt meddelande Riksbanken att man upphör med sina obligationsköp vid årsskiftet och man drar också tillbaka vissa lättnader för bankerna som infördes under pandemin. Trots den stigande inflationen och att Riksbankens prognos för inflationen 2021 ligger på 2,3% och 2022 på 2,1% så säger Riksbanken att den underliggande inflationer ligger under målet på 2%. Riksbanken gör vidare bedömningen att inflationsuppgången är tillfällig och driven primärt de stigande elpriserna.

Fed lät också styrräntan ligga kvar i intervallet 0,00% 0,25%. Men, Fed signalerade tydligt att de snart komma att börja trappa ned stödköpen av statsobligationer. Experter menar att när sysselsättningen kommit upp i önskad nivå, då inleds åtstramningen. När det sedan är dags att höja styrräntan blir lite av en gissningslek, men bland de 18 medlemmarna som sitter i Feds räntesättande kommitté, görs i bedömningen att räntehöjning sker under 2022. de 

Sammantaget för alla med bolån så kan man säga att räntan förväntas vara låg under lång tid framöver, men att det ändå börjar röra sig i riktning mot en höjning, även om den inte ligger i närtid. 

Aktuella boräntor 

Utmana din boränta 

Ansök om bolån 

Pressrelease Riksbanken

Federal Reserves besked här via Dagens Industri

Dela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela


2021-12-10

Vilken boränta borde du ha?

Testa tjänsten "målränta"

Läs hela


2021-12-10

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så lovar vi att dela med oss av medlemmarnas boräntor

Läs hela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela