SBABs senaste Boräntenytt fastslår att boräntorna kommer fortsätta vara låga framöver

SBAB spår i den senaste publiceringen av Boräntenytt, att Riksbanken höjer reporäntan nästa gång i november 2023. Vidare menar SBAB att de rörliga boräntorna kommer att ligga mer eller mindre stilla på nuvarande nivå fram till 2023. 

I analysen lyfter SBAB även fram de stora skillnaderna mellan listräntorna och snitträntorna som råder på bolånemarknaden just nu. SBAB uppmuntrar alla med bolån att vara särskilt vaksamma på skillnaden särskilt gällande bolån med månaders bindningstid där skillnaden på senare tid har fortsatt att öka. Den genomsnittliga differensen uppgår enligt SBABs beräkningar till mer än 70 räntepunkter.

- Det är viktigt att man som bolånekund är vaksam på den stora skillnaden mellan list- och snitträntor. I den mån skillnaden inte förklaras av en transparent prissättningsmodell där det tydligt framgår vilka faktorer som vägs in i den faktiska ränta som erbjuds tycker jag att det är lite av ett otyg med en så stor skillnad mellan list- och snitträntorna. Bostadsköp är för de flesta ofta livets största ekonomiska beslut med flera osäkerhetsfaktorer att väga in och då bör bankerna åtminstone bidra med tydlig information om hur räntesättningen går till, säger Robert Boije i ett pressmeddelande från SBAB.

I prognosen för boräntorna framgent tror SBAB att konkurrensen om bolånekunderna kommer att öka över tid. Den ökade konkurrensen på bolånemarknaden kommer att bidra till att hålla nere boräntorna, i ett då ränteläge där räntemarknaden i övrigt normaliseras.

- Konkurrensen om bolånekunderna tilltar och det kommer framöver att synas i minskade marginaler för bankerna. Det är svårt att bedöma exakt hur det kommer att slå men vi har tagit viss höjd för det i prognosen på framförallt de medellånga och långa bundna räntorna, säger Robert Boije.

Läs Pressmeddelande från SBAB här!

Läs hela Boräntenytt här!

Vill du att Comboloan hjälper dig utmana din bolåneränta klickar du här!

 

Dela


2022-09-22

SBAB höjer räntan

Nya räntenivåer efter riksbankens chockhöjning

Läs hela


2022-09-21

Kostnaderna rusar, vad kan man göra med bolånen?

Hushållen går mot en utmanande vinter

Läs hela


2022-09-20

Riksbanken höjer reporäntan med 1%

Rekordhöjning av Stefan Ingves

Läs hela2022-09-20

Många väljer rörligt

SBABs kunder valde rörligt under augusti

Läs hela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela