Nu har Finansinspektionens nya regler rörande bolånetak börjat gälla. Maximal belåning bör vara 85 procent av bostadens marknadsvärde.

©

Från den 1 oktober 2010 gäller Finansinspektionens allmänna råd om att nya lån med bostad som pant inte ska överstiga 85 procent av marknadsvärdet. Med nya lån menas lån på ny bostad, eller ökade lån på existerande bostad.

Har du redan bolån på ett visst belopp på din bostad och vill lägga om lånen (utan att öka beloppet) hos din nuvarande bank eller flytta dem till en ny bank, så drabbas du inte av reglerna.

Vill du däremot utöka lånet så måste du se till att totalsumman hamnar under 85 procent av marknadsvärdet. Marknadsvärdet definieras som det pris som skulle uppnås vid en marknadsmässig försäljning (eller den faktiska köpeskillingen).

Behöver du mer lån än 85 procent, så får du gå över till blancolån. Blancolån innebär att banken inte får ha din bostad som säkerhet, och därmed blir deras risk större, åtminstone i teorin. Av den anledningen, och för att tjäna mer pengar, så tar banken ut en högre ränta för blancolån.

Läs finansinspektionens grundförfattning i pdf här

 

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela