Finansinspektionen har gjort stickprovskontroller av bankernas bolånebedömningar. Efter en genomgång övervägar de nu att ge ett "allmänt råd" att inte belåna mer än 74-90 procent av den lägsta värderingen.

©

På en presskonferens på tisdagen presenterade Finansinspektionen resultaten av en genomgång av bankernas bolåneutlåning till hushållen. Finansinspektionen konstaterar att det överlag finns en god marginal i hushållens ekonomi inför kommande räntehöjningar. Dock har cirka 12-13 procent av hushållen en väldigt hög belåningsgrad, d.v.s. lånet är nästan lika stort som bostadens värde.

Därför övervägar Finansinspektionen att ge bankerna ett "allmänt råd" att inte belåna mer än 74-90 procent av det lägsta värdet av: köpeskillingen, fastighetsmäklares värdering samt bankens värdering. Ett "allmänt råd" låter kanske lite kraftlöst, men Finansinspektionen förväntar sig att bankerna isåfall följer det eller vidtar andra åtgärder som uppnår samma syfte. I annat fall finns lagstöd för åtgäder. 

Än så länge är det bara ett förslag. Finansinspektionen ska sammankalla en referensgrupp med bransch- och konsumentföreträdare som ska få tycka till.

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela