...men bankernas marginal fortsätter att sjunka

Finansinspektioen rapporterar kvartlsvis bankernas marginal på bolån. Nu har siffror från det 3e kvaratalet 2019 publicerats och det var små förändringar jämfört med det föregående kvartalet. Den genomsnittliga korta bolåneräntan, med 3 månaders bindning, sjönk med 2 punkter under det 3e kvartalet till 1,42% jämför med 144% under 2a kvartalet.

Enligt beräkningar som Villaägarnas boekonom Håkan Larsson publicerar på sitt twitterkonto så är bruttovinsten på bolån hela 4 miljarder kronor per månad för banksektorn som helhet.

Förändringen är som sagt inte stor men trenden är desto tydligare. Sedan marginalen toppade under det 4e kvartalet 2017 har marginalen stadigt sjunkit för varje kvartal. Som högst var marginalen 1,71%. Bankernas marginal idag är alltså 29 punkter lägre och det kan bara tolkas på ett sätt, konkurrensen har hårdnat. Fler aktörer, uppstickare och nu på sistone har även flera storbanker deltagit i "bolånekriget". 

Även Comboloans bolånebarometer för oktober månad indikerar att fler banker nu deltar fullt ut "kriget om bolånekunderna", under oktober var det Swedbank som efter Skandia och Landshypotek låg i toppen.

Finansinspektionen (FI) menar att att om bolånekunder i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle det sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk. I rapporten skriver FI: ”Den höga marginalen på bolån visar att det finns ett förhandlingsutrymme för konsumenter, samtidigt som banker kan behålla en god lönsamhet på bolån. För att hålla nere sina räntekostnader är det därför viktigt att konsumenter håller sig informerade om vilka villkor de kan få hos olika långivare och förhandlar för att sänka sina räntekostnader”. 

Comboloans aktuella boräntor

Dela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela


2021-12-10

Vilken boränta borde du ha?

Testa tjänsten "målränta"

Läs hela


2021-12-10

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så lovar vi att dela med oss av medlemmarnas boräntor

Läs hela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela



2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela