Bankerna sänker räntan på sina bolån

Efter en strid ström av sänkningar från i stort sett alla banker som erbjuder bolån, syns nu rubriker i flera medier om ”bolånekrig”. 

Så vad är det som händer?

1. Makroekonomiskt är det stökigt och osäkert. Brexit, oroligheter i Syrien, handels konflikt mellan USA och Kina osv. 

2. Gällande svensk ekonomi råder också osäkerhet med inflationssiffror som varierar månad till månad och arbetsmarknadssiffror som inte verkar stämma. 

3. Riksbanken signalerar fortsatt att man har som ambition att höja reporänta vid årsskiftet, det blir intressant att se om Ingves håller fast vid direktionens räntebana när nytt besked kommer den 24 oktober. 

4. Experter är ganska eniga om att man egentligen inte ser någon höjning av reporäntan framför sig, men i och med att Riksbanken inte justerar sin räntebana råder ändå viss osäkerhet kring det.

5. Bankerna har alltså sänkt sina bundna bolån med längre löptider, detta indikerar att bankerna sjäva inte tror på några höjda bolåneräntor de närmsta åren. Men, 3-måndersräntan är generellt den bindningstid som bankerna inte rört på sistone, vilken vidare stärker bilden av osäkerhet på kort sikt. 

6. Fakta är att upplåningskostnaderna för bankerna har sjunkit och därigenom har bankerna kunnat sänka sina bolåneräntor till kund.

Samtidigt som ovan punkter påverkar boräntan så har storbankerna de senaste 2 åren fått se uppstickare och nischbanker ta mer än 50% av nyutlåningen av bolån. Danske Bank, Länsförsäkringar, SBAB, Skandiabanken, Hypoteket, Landshypotek och Stabelo har agerat när flera av storbankerna har varit avvaktande.

Men, nu känns det som att flera av storbankerna vill vara med och ta marknadsandelar igen, framförallt vill man erbjuda attraktiva fasta bolån så att kunderna kan knytas upp över längre tid. Men, är det då rätt att binda bolånen just nu? Det finns inget enkelt eller korrekt svar på den frågan, utan det beror på din privatekonomi och på hur känsligt ditt hushåll är om boräntan tex skulle dubblas från dagens nivåer. Att binda bolånen är en form av försäkring, utgå från att den kostar en premie, men om det känns tryggt är det inte fel att binda bolånen. 

Utgår man från marknaden och det man vet idag, så är det inte omöjligt, kanske till och med troligt, att det kommer bättre tillfällen längre fram om man vill binda bolånen. Å andra sidan, letar man efter det optimala tillfället att binda ska man nog inte övervärdera sin egen pricksäkerhet, det har historiskt visat sig svårt att pricka in just exakt tillfälle. 

Har man möjlighet, är ofta det bästa att istället för att binda bolånen, lägga undan en räntebuffert på något sparkonto. Betalar du 1,50% i boränta idag, lev som om du hade en ränta på 3%, sätt in överskottet på ett sparkonto och använd som buffert när räntan väl stiger. Om räntan håller sig låg under lång tid kanske bufferten kan räcka till en semesterresa eller något annat trevligt!

Om bolånekriget är igång, det är för tidigt att fastslå, men att det råder hög aktivitet på bolånemarknaden, det är helt säkert. 

Håll alltid koll på bolånen genom Comboloans aktuella boräntor!

 

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela