Utbudet av bolån ser annorlunda ut idag

Bankernas marginal på bolån låg under det andra kvartalet 2019 på 1,44% enligt Finansinspektionens senaste siffror. Det är historiskt höga nivåer, även om marginalen kommit ner från runt 1,70% när det toppade i slutet av 2017. 

Den stora marginalen innebär i slutändan att svenska bolånetagare betalar väldigt mycket för sina bolån och att bolånen är en kassako för bankerna. Bolånemarknaden har under många år dominerats av storbankerna SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken. Tillsammans står de för närmare 80% av bolånestocken. Genom åren har den stora utmanaren varit statliga SBAB som under vissa starka år haft ungefär liknande nyutlåning som storbankerna. 

Det kommer att ta lång tid att förändra bolånemarknaden, men det sker nu mer spännande saker på marknaden än på många år. Det faktum att marginalen på bolån minskat med ungefär 25 punkter de senaste 2 åren, sammanfaller med att andra bolånegivare än storbankerna under både 2017 och 2018, stått för mer än 50% av nyutlåningen. Det betyder alltså att SBAB, Länsförsäkringar, Danske Bank och Skandiabanken tagit stora marknadsandelar. Dessutom har Landshypotek, Stabelo och Hypoteket som nykomlingar också tagit sig in på marknaden med inte så stora, men ändå märkbara lånevolymer. Idag finns det faktiskt över 25 aktörer som erbjuder bolån på den svenska bolånemarknaden, det är det inte många som känner till.

Med 25 långivare som bas så har också själva bolåneerbjudandet förändrats och olika aktörer fokuserar på olika typer av kunder. Fördelaktiga räntor erbjuds till exempel helkunder i banken, eller kunder som sparar stora summor. Likaså kan kunder med låga belåningsgrader och kunder som till exempel kan tänka sig att flytta med sin tjänstepension till nya bolånegivaren få extra bra villkor. Förr i tiden hade man att välja mellan bunden och rörlig, men lånen lades typiskt upp på 30, 40 eller 50 år. Numera finns nya bolåneinstitut som lägger upp lånen i egna fondstrukturer på 10-15 år. Vissa aktörer riktar in sig på villor, andra på bostadsrätter. En del väljer att vända sig till målgrupper som har svårt att få bolån, andra vill bara ha så kallade primekunder med liten risk. 

Historiskt har många låntagare fördelaktigt bakat ihop alla sina lån i ett bolån, men med nya skärpta amorteringsregler ökar andelen låntagare som istället tar ett privatlån för sin renovering eller utbyggnad, för att på så vis undvika att ”drabbas” amortering på hela bolånet.  

Vi på Comboloan tror att vi fortfarande befinner oss i början på en större förändring. Bankerna lägger ner sina kontor vilket också förändrar vilka distributionskanaler som blir relevanta. Nya digitala tekniker och nya lagdirektiv som till exempel PSD2 har fått nya fintechbolag att växa fram, något som också nu sker på bolånesidan. 

Som konsument, dvs som bolånetagare är det mer relevant än någonsin att vara påläst och hänga med. Comboloan har höga ambitioner att befästa och utveckla vår position mellan långivare och låntagare. Så, fortsätt att hänga med och bjud in era vänner, ju fler vi ka hjälpa ju bättre blir våra tjänster. 

Förresten vad är din målränta? Testa här!

 

Dela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela


2021-12-10

Vilken boränta borde du ha?

Testa tjänsten "målränta"

Läs hela


2021-12-10

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så lovar vi att dela med oss av medlemmarnas boräntor

Läs hela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela