Riksbanken vidhåller att reporäntan ska höjas runt årsskiftet

Att Riksbanken valde att lämna reporäntan oförändrad på -0,25% var väntat. Men marknaden förvånades över att Riksbanken inte ville ändra sin ränteprognos, den så kallade räntebanan.

Experterna har nämligen varit väldigt eniga att i spåren av att Fed och ECB antingen sänkt eller börjat indikera sänkningar, samt att makrodata kommit in "åt fel håll" så har många börjat göra om sina egna prognoser om reporäntan framåt. Nordea kommunicerade så sent som under onsdagen att man i sin prognis istället fören höjning runt årsskiftet, snarare räknade med att det skulle kunna bli en sänkning. 

Men, Ingves och kollegorna håller fast och menar att reporäntan ska upp. Experterna verkar i sina kommentarer intitalt inte riktigt lita på beskedet utan menar att Riksbanken troligen kommer revidera sin syn vid oktobermötet istället. Dagens besked föranleder i  inte att man som bolånetagare måste rusa iväg och göra något med bolånen, tvärtom, så är det nog klokt att sitta lugnt i båten och följa utvecklingen löpande.

 

Följ räntornas utveckling via Comboloans räntetabell här!

Riksbankens räntebesked här!

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela