Riksbanken vidhåller att reporäntan ska höjas runt årsskiftet

Att Riksbanken valde att lämna reporäntan oförändrad på -0,25% var väntat. Men marknaden förvånades över att Riksbanken inte ville ändra sin ränteprognos, den så kallade räntebanan.

Experterna har nämligen varit väldigt eniga att i spåren av att Fed och ECB antingen sänkt eller börjat indikera sänkningar, samt att makrodata kommit in "åt fel håll" så har många börjat göra om sina egna prognoser om reporäntan framåt. Nordea kommunicerade så sent som under onsdagen att man i sin prognis istället fören höjning runt årsskiftet, snarare räknade med att det skulle kunna bli en sänkning. 

Men, Ingves och kollegorna håller fast och menar att reporäntan ska upp. Experterna verkar i sina kommentarer intitalt inte riktigt lita på beskedet utan menar att Riksbanken troligen kommer revidera sin syn vid oktobermötet istället. Dagens besked föranleder i  inte att man som bolånetagare måste rusa iväg och göra något med bolånen, tvärtom, så är det nog klokt att sitta lugnt i båten och följa utvecklingen löpande.

 

Följ räntornas utveckling via Comboloans räntetabell här!

Riksbankens räntebesked här!

Dela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela


2021-12-10

Vilken boränta borde du ha?

Testa tjänsten "målränta"

Läs hela


2021-12-10

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så lovar vi att dela med oss av medlemmarnas boräntor

Läs hela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela