Förväntningarna på bostadspriserna sjunker

SEB:s Boprisindikator vänder nedåt efter att ha stigit fyra månader i rad innan dess. Nedgången är liten och ligger på 2 enheter från föregående månad, boprisindikatorn ligger i augusti på 38. 

Andelen av hushållen som tror på stigande och oförändrade priser ligger på samma nivå som förra månaden, 56% respektive 20%. 18% tror på minskade priser det kommande året, vilket är en ökning med 2 enheter från föregående månad. 

Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger marginellt och ligger nu på  0,08%. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolån har minskat från förra månaden och ligger nu på 4%. Det är en nedgång med två procentenheter från förra månaden. 

I rapporten till boprisindikatorn och kommentarerna därtill visar det sig enligt SEB:s siffror att intresset för att binda räntan har sjunkit och är nu nere på den lägsta nivån sedan mars 2018. 

SEB menar vidare att när Riksbanken höjde reporäntan i december så var det många som ville gardera sig mot fortsatta räntehöjningar, men sedan dess har signalerna varit mer avvaktande och att många nu tror att nästa höjning kommer att dröja länge och därmed avvaktar med att binda räntan.

SEB boprisindikator hittar ni här!

Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 30 juli till 6 augusti.

Dela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela


2021-12-10

Vilken boränta borde du ha?

Testa tjänsten "målränta"

Läs hela


2021-12-10

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så lovar vi att dela med oss av medlemmarnas boräntor

Läs hela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela