Denna vecka har vi träffat nischaktören Bluesteps VD Rolf Stub och vi pratade om bolånemarknaden, rådande kris och framtid.

©

Kul med all feedback på förra veckans intervju med DnB NOR, det verkar som att detta var ett uppskattat inslag för er besökare, bankerna och för oss på Comboloan.

Denna vecka har vi träffat nischaktören Bluesteps VD Rolf Stub och vi pratade om bolånemarknaden, rådande kris och framtid.

Comboloan (CL) och Bluestep (BS)

1. (CL) Välkommen! Berätta, vem är Rolf Stub?
(BS) Som du hör kommer jag från Norge! Jag har varit VD för Bluestep sedan juni 2006 och jag var även med i Styrelsen sedan bolaget  startade 2004. Innan Bluestep var jag koncernchef för inkassobolagen, Aktiv Kapital  och Olympia Capital. Innan dess jobbade jag inom glasindustrin internationellt, hela tiden med fokus på finans. 

2. (CL) Varför hoppade du på Bluestep?
(BS) För att det är ett fantastiskt spännande koncept och för att vi fyller ett tomrum som de traditionella bankerna inte själva fyller. Dessutom hade jag väl från min personliga bakgrund inom inkassobranschen en god insyn i åtminstone delar av Bluesteps kundgrupp.

3. (CL) Hur stor del av del av bolånemarknaden har ni i dagsläget och hur stor är er nisch?
(BS)Vi har ungefär 0,3 % till 0,4 % av den totala bolånemarknaden idag, men vi är väldigt starka inom vår nisch där vi har 70 % -75 % marknadsandel.

4. (CL) 0,3 % - 0,4 % låter ju inte så mycket, hur stor marknadsandel tror du att ni har om 5 år?
(BS) Om 5 år så kan vårt segment av kunder representerar 5 % -7 % av den totala bolånemarknaden och kan vi då behålla 70 % -75 % marknadsandel så är det ju ett bra koncept.

5. (CL) Jag har läst att ni inte ser er som konkurrenter till de traditionella bankerna utan snarare ett komplement, förklara?
(BS) Vi är ingen konkurrent till de traditionella bankerna. Våra kunder passar inte in i de traditionella bankernas ”scoringmodeller” eller ”mallar” som till största delen baserar sig på historia och därför får många nej av dessa banker. Hos Bluestep existerar inga traditionella ”scoringmodeller”, alla individers situation utvärderas individuellt och vårt sätt att arbeta går ut på att så långt som det är möjligt hitta lösningar till varje individ. Vi baserar till skillnad från de traditionella bankerna en stor del kreditvärdigheten på framtida möjligheter snarare än bara historik. Tydlighet är ett nycklord för oss, det är viktigt för oss att få ut vilka vi är så att folk förstår vilken roll vi har på marknaden och hur vi kan hitta lösningar i unika situationer. 

6. (CL) Ibland kan man läsa i tidningar och vi har även en del medlemmar på Comboloan som klagar på att Bluestep har för höga räntor, varför har ni så mycket högre ränta än till exempel Nordea?
(BS) Delvis det jag sa tidigare att vi bedömer varje individ ingående via en individuell bedömning och söker aktiva lösningar, detta tar tid, vilket vi delvis tar betalt för via räntan. De flesta kunder som är kunder hos de traditionella bankerna har en livscykel på kanske 20-60 år vilket gör att de traditionella bankerna har många år på sig att göra en kund lönsam. På Bluestep där man traditionellt är kund kanske 3-4 år innan man tagit sig igenom en situation, och försvinner vidare. Detta gör att Bluestep har mycket kortare livscykel på sina kunder vilket också har ett pris. Dessutom är Bluesteps inlåning dyrare än de stora drakarnas och det gör att räntorna tvingas upp en bit.

7. (CL) Hur påverkar finanskrisen Bluesteps verksamhet?
(BS) Precis som alla andra har vi blivit mer restriktiva och fått justera våra kriterier och personalstyrkan har minskat. I övrigt känner jag att vi var förhållandevis väl förberedda på vad som komma skulle. Tyvärr är det så, och det menar jag verkligen, att vår andel ökar procentuellt nu när fler hamnat på obestånd och färre än tidigare får lån hos de traditionella bankerna. Vad jag menar är att vi hade en tillräckligt stor andel bolåntagare tidigare, segmentet var redan tillräckligt stort och nu har det ökat på grund av yttre omständigheter vilket inte är positivt.

8. (CL) Vad tror du generellt om finanskrisen?
(BS)Finanskrisen består enligt mitt sätt att se det av 3 delar som hör ihop: a)Finanskrisen (aktier, värdepapper och fastigheter minskar i värde) b) Kreditkrisen (Banker, företag och bolåntagare har svårare att finansiera sig) c) Makroekonomiska situationen (världskonjunkturen). Av dessa är jag på sikt mest orolig över den makroekonomiska situationen för det kommer påverka oss allra allvarligast.

9. (CL) Vad tror du om riksbankens styrränta om 1 år?
(BS) Jag tror den ligger på 2,5 % - 2,75 %. Det skulle inte förvåna mig om den innan dess har varit nere på ännu lägre nivåer.

10. (CL) Ni har nyligen börjat med en ny produkt, Sparkonto PLUS, berätta mer?
(BS) Vad kul att du tar upp det! Vi är så otroligt stolta över vårt sparkonto, det är enkelt och tydligt att man får marknadens bästa villkor ”with no strings attached”. Vi har bara precis hunnit komma igång, men den produkten går över all förväntan och ökar också vår flexibilitet på bolånesidan.

11. (CL) Om man siar om framtiden, är det troligt att Bluestep blir en fullservicebank inom en överskådlig framtid?
(BS) Visst finns det idéer och önskemål om att bredda verksamheten. Bland annat genom att utveckla inlåningsprodukten ytterligare och vidareutveckla vår starka bolåneprodukt.

Tack för en intressant pratstund!


För Bluesteps aktuella bolåneräntor, klicka här.

För Bluesteps nya Sparkonto PLUS, klicka här.

Dela


2022-09-22

SBAB höjer räntan

Nya räntenivåer efter riksbankens chockhöjning

Läs hela


2022-09-21

Kostnaderna rusar, vad kan man göra med bolånen?

Hushållen går mot en utmanande vinter

Läs hela


2022-09-20

Riksbanken höjer reporäntan med 1%

Rekordhöjning av Stefan Ingves

Läs hela2022-09-20

Många väljer rörligt

SBABs kunder valde rörligt under augusti

Läs hela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela