Även bolåneräntan ligger still

SCBs rapport "Finansmarknadsstatistik, maj 2019" visar att hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI), hade en årlig tillväxttakt på 5,0% en oförändrad tillväxtakt jämfört med april.

Hushållens lån hos hos MFI uppgick till 4 084 Mdr SEK i maj, en ökning med 20 Mdr SEK jämfört med april och 195 Mdr SEK jämfört med maj förra året. 

Bolån utgjorde 82% av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i maj till 3 346 Mdr SEK, vilket är 16 miljarder mer än i april och 158 Mdr SEK jämfört med förra året. Bolånen hade en årlig tillväxttakt på 5,0% i maj.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 7,2% i maj, vilket är 0,5% mer än i april. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 4,2% i maj,  en ökning med 0,2% mot april. 

Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 234 respektive 504 Mdr SEK i maj.

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,52% i maj, en minskning med 1 räntepunkt jämfört med april. Den rörliga bolåneräntan uppgick till 1,54% i maj, vilket är samma nivå som under april.

 

Läs hela rapporten här! 

Dela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela


2021-12-10

Vilken boränta borde du ha?

Testa tjänsten "målränta"

Läs hela


2021-12-10

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så lovar vi att dela med oss av medlemmarnas boräntor

Läs hela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela