Bolånebanken sänker 10-åringen ordentligt

Från och med den 25 juni sänker SBAB listräntorna för bolån med 2, 3, 4, 5, 7 och 10 års räntebindningstid med mellan 10 och 40 räntepunkter. 

SBAB anger att deras upplåningskostnader för längre löptider har minskat vilket medfört ökade marginaler för bolån längre löptider har ökat. Vidare anger SBAB att Riksbanken och andra centralbanker under de senaste månaderna signalerat att förväntningarna på höjda räntor har minskat och de längre marknadsräntorna har därför sjunkit. 

SBAB:s VD Klas Danielsson lyfter i en kommentar fram det faktum att det tidigare omvärldstrycket på stigande räntor är som bortblåst och att boräntekurvan ter sig allt mer platt med små skillnader mellan korta och långa bindningstider. 

Kommentar:

Att SBAB nu sänker 10-årsräntan med 40 punkter måste anses som ett säkert tecken på att SBAB tror på låga räntor under väldigt lång tid framöver. Bolån med 3 månaders bindning ligger på 1,64%, vilket är samma nivå som för bolån med 3 års bindningstid, det är ganska spännande. 2-åringen är SBAB:s lägsta listränta med 1,59%. I ljuset av hur centralbankerna kommunicerat på sistone och att flera svenska bolåneinstitut sänkt sina bolån med längre bindningstider, kan många av er med bolån ta semester utan att behöva känna oro över en höjd bolåneränta under hösten. 

 

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela