Bolånebanken sänker 10-åringen ordentligt

Från och med den 25 juni sänker SBAB listräntorna för bolån med 2, 3, 4, 5, 7 och 10 års räntebindningstid med mellan 10 och 40 räntepunkter. 

SBAB anger att deras upplåningskostnader för längre löptider har minskat vilket medfört ökade marginaler för bolån längre löptider har ökat. Vidare anger SBAB att Riksbanken och andra centralbanker under de senaste månaderna signalerat att förväntningarna på höjda räntor har minskat och de längre marknadsräntorna har därför sjunkit. 

SBAB:s VD Klas Danielsson lyfter i en kommentar fram det faktum att det tidigare omvärldstrycket på stigande räntor är som bortblåst och att boräntekurvan ter sig allt mer platt med små skillnader mellan korta och långa bindningstider. 

Kommentar:

Att SBAB nu sänker 10-årsräntan med 40 punkter måste anses som ett säkert tecken på att SBAB tror på låga räntor under väldigt lång tid framöver. Bolån med 3 månaders bindning ligger på 1,64%, vilket är samma nivå som för bolån med 3 års bindningstid, det är ganska spännande. 2-åringen är SBAB:s lägsta listränta med 1,59%. I ljuset av hur centralbankerna kommunicerat på sistone och att flera svenska bolåneinstitut sänkt sina bolån med längre bindningstider, kan många av er med bolån ta semester utan att behöva känna oro över en höjd bolåneränta under hösten. 

 

Dela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela


2021-12-10

Vilken boränta borde du ha?

Testa tjänsten "målränta"

Läs hela


2021-12-10

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så lovar vi att dela med oss av medlemmarnas boräntor

Läs hela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela