Ökar 7% årligen

I Finansinspektionens (FI) rapport ”Svensk konsumtionslån” framgår det att lån till konsumtion utgör i dagsläget 18% av hushållens totala skuldsättning. Tidigare statistik från FI visar att  konsumtionslånen har ökat i snabb takt. Sedan 2008 har konsumtionslån ökat med inte mindre än 273%. Denna period har präglats av en stark konjunktur och låga räntor. Sedan 2016 har denna typ av lån ökat i Sverige och växer nu med cirka 7% årligen. 

Hushåll med stora lån står för den största delen av nyutlåningen, det är den kategorin av konsumtionslån som nu växer snabbast. Hushåll med högst inkomster tar de största lånen. 

I den nya rapporten lyfter Finansinspektionen fram att bolånetaket och amorteringskravet till viss del kan ha bidragit till att stora konsumtionslån i högre utsträckning används för bostadsändamål och andra köp. Konsumtionslånen står för 18% av hushållens skulder och enligt FI utgör de en begränsad stabilitetsrisk, men visar att det finns risker för enskilda hushåll. Hushåll med stora lån står för den största delen av nyutlåningen av konsumtionslån, och om räntan stiger kommer många låntagare att betala en stor del av sin inkomst i ränta och amortering.

Hela rapporten här!

Jämför privatlån här!

 

Dela


2022-09-22

SBAB höjer räntan

Nya räntenivåer efter riksbankens chockhöjning

Läs hela


2022-09-21

Kostnaderna rusar, vad kan man göra med bolånen?

Hushållen går mot en utmanande vinter

Läs hela


2022-09-20

Riksbanken höjer reporäntan med 1%

Rekordhöjning av Stefan Ingves

Läs hela2022-09-20

Många väljer rörligt

SBABs kunder valde rörligt under augusti

Läs hela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela