Bolånen växte ”bara” med 5% i mars

I mars 2019 hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 5%, en minskning med 0,2% jämfört med förra månaden. Hushållens totala lån hos MFI uppgick till 4 050 miljarder kronor i mars, vilket är en ökning med 15 miljarder kronor jämfört med februari och 194 miljarder kronor jämfört med mars 2018. 

Bolånen utgjorde 82% av utlåningen till hushållen och uppgick i mars till 3 319 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 11 miljarder kronor jämfört med februari och 158 miljarder kronor jämfört med mars 2018. Bolånen hade en årlig tillväxttakt på 5,0% i mars, vilket är en minskning med 0,2% jämfört med februari.

Hushållens blancolån hade en tillväxttakt på 7,3% i mars, vilket är 1% lägre än i februari då den var 8,3%. Lånens tillväxttakt med övriga säkerheter var 4,0% i mars, vilket är en minskning med 0,1% jämfört med februari. Totalt uppgick hushållens blancolån och lån med övriga säkerheter till 229 respektive 502 miljarder i mars.

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,56% i mars, en minskning med 0,02% jämfört med februari. Den rörliga bolåneräntan uppgick till 1,56% i mars, även där en minskning med 0,02% jämfört med februari.

Listränta, snittränta och prutad ränta hittar du i Comboloans räntetabell här!

Finansmarknadsstatistik från Statistiska Centralbyrån för mars 2019 hittar ni här!

 

Dela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela


2021-12-10

Vilken boränta borde du ha?

Testa tjänsten "målränta"

Läs hela


2021-12-10

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så lovar vi att dela med oss av medlemmarnas boräntor

Läs hela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela