Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad men justerar ned räntebanan

Som väntat lämnar riksbanken reporäntan oförändrad på minus 0,25% i enlighet med alla förhandstips. Räntebanan justeras ned vilket välkomnas för många med bolån. En senare höjning av reporäntan betyder ett tryck nedåt på bolåneräntorna på både kort och lång sikt, det betyder alltså att det låga ränteläget för bolån kommer att fortsätta. 

Inför dagens räntebesked från Stefan Ingves och hans kollegor på riksbanken, så var spänningen måttlig gällande reporäntan, där var ränteexperterna eniga om oförändrad reporänta, nyfikenheten låg istället på den så kallade räntebanan, dvs Riksbankens prognos på kommande höjningar av reporäntan.  

Riksbanken har varit tydlig med att man vill få upp reporäntan, men svagare inflationssiffror och ett ECB (Europeiska centralbanken) som inte vill höja sin styrränta under 2019 har satt press på Riksbankens räntebana. En del experter har framhållit att Riksbanken varit så fast bestämda att reporänta ska upp, vilket då oavsett inkommande makrodata skulle motivera en bibehållen räntebana. Andra experter har lyft fram att Riksbankens egen prognosmiss har varit för stor och att man därför måste justera räntebanan och vänta med sina planerade höjningar av reporäntan. 

Riksbankens uppdaterade räntebana indikerar att reporäntan nu förväntas ligga på 0,04% under det andra kvartalet 2020, vilket är en sänkning med 19 punkter jämfört med prognosen från februari. Räntebanan sänks även för andra kvartalet 2021 som nu ligger på 0,42% att jämföra med tidigare prognos som då låg på 0,73%. Totalt sett justerar alltså Riksbanken ner räntebanan och tar intryck av den senaste tidens makroekonomiska utveckling. Räntehöjningarna blir alltså långsammare med den nya räntebanan och riksbanken uppger nu att nästa räntehöjning kommer under slutet av 2019 eller i början av 2020.

Riksbanken sänker inflationsprognosen, samtidigt lyfter man fram att inflationen bör öka framöver till följd av en fortsatt stark konjunktur och stigande inflationstryck i omvärlden.  Riksbanken har beslutat att från juli 2019 till december 2020 köpa statsobligationer till ett nominellt belopp om 45 miljarder kronor. Ett beslut som vice riksbankscheferna Martin Flodén och Henry Ohlsson reserverade sig emot.  

Comboloans räntetabell här!

Riksbankens pressrelease här!

 

Dela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela


2021-12-10

Vilken boränta borde du ha?

Testa tjänsten "målränta"

Läs hela


2021-12-10

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så lovar vi att dela med oss av medlemmarnas boräntor

Läs hela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela