Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad men justerar ned räntebanan

Som väntat lämnar riksbanken reporäntan oförändrad på minus 0,25% i enlighet med alla förhandstips. Räntebanan justeras ned vilket välkomnas för många med bolån. En senare höjning av reporäntan betyder ett tryck nedåt på bolåneräntorna på både kort och lång sikt, det betyder alltså att det låga ränteläget för bolån kommer att fortsätta. 

Inför dagens räntebesked från Stefan Ingves och hans kollegor på riksbanken, så var spänningen måttlig gällande reporäntan, där var ränteexperterna eniga om oförändrad reporänta, nyfikenheten låg istället på den så kallade räntebanan, dvs Riksbankens prognos på kommande höjningar av reporäntan.  

Riksbanken har varit tydlig med att man vill få upp reporäntan, men svagare inflationssiffror och ett ECB (Europeiska centralbanken) som inte vill höja sin styrränta under 2019 har satt press på Riksbankens räntebana. En del experter har framhållit att Riksbanken varit så fast bestämda att reporänta ska upp, vilket då oavsett inkommande makrodata skulle motivera en bibehållen räntebana. Andra experter har lyft fram att Riksbankens egen prognosmiss har varit för stor och att man därför måste justera räntebanan och vänta med sina planerade höjningar av reporäntan. 

Riksbankens uppdaterade räntebana indikerar att reporäntan nu förväntas ligga på 0,04% under det andra kvartalet 2020, vilket är en sänkning med 19 punkter jämfört med prognosen från februari. Räntebanan sänks även för andra kvartalet 2021 som nu ligger på 0,42% att jämföra med tidigare prognos som då låg på 0,73%. Totalt sett justerar alltså Riksbanken ner räntebanan och tar intryck av den senaste tidens makroekonomiska utveckling. Räntehöjningarna blir alltså långsammare med den nya räntebanan och riksbanken uppger nu att nästa räntehöjning kommer under slutet av 2019 eller i början av 2020.

Riksbanken sänker inflationsprognosen, samtidigt lyfter man fram att inflationen bör öka framöver till följd av en fortsatt stark konjunktur och stigande inflationstryck i omvärlden.  Riksbanken har beslutat att från juli 2019 till december 2020 köpa statsobligationer till ett nominellt belopp om 45 miljarder kronor. Ett beslut som vice riksbankscheferna Martin Flodén och Henry Ohlsson reserverade sig emot.  

Comboloans räntetabell här!

Riksbankens pressrelease här!

 

Dela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela