Har inflationsutfallet fått Riksbanken att tänka om?

Frågan experterna ställer sig är om Riksbankschef Stefan Ingves och hans kollegor kommer att hålla fast vid den utstakade räntebanan som indikerar att reporäntan kommer att höjas under hösten eller om räntebanan justeras ned efter svagare inflationssiffror än prognostiserat.

Hittills har Riksbanken varit tydlig i sin kommunikation som innebär att reporäntan kommer att höjas under hösten. Trots att inflationen kommit in svagare än förväntat och en del andra omvärldsindikationer ger skäl att sätta press på räntebanan, har Riksbanken inte ändrat sig. 

Fler och fler experter börjar tro att Riksbanken blir tvungen att flytta fram sin planerade hösthöjning och att den kommer först under våren 2020. Men åsikterna går isär och många menar att Riksbanken väldigt gärna vill höja, även om statistik kommer in som stöder en annan riktning.

För alla bolånetagare är det ingen akut förändring som väntar efter torsdagens räntebesked, allt tyder på att Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad. Men beskedet kan ändå påverka bolånen, ett besked om oförändrad räntebana innebär sannolikt att bankernas boräntor blir oförändrade. Skulle Riksbanken å andra sidan indikera att räntebanan skjuts framåt, dvs att reporäntan höjs senare än i den nuvarande prognosen, då kan bolåneräntan på alla löptider faktiskt minska. 

Att döma av den senaste tidens ränteändringar från bolånebankerna, så har nedåtjusteringarna generellt skett på löptider med mellanlång eller lång löptid. Kortare löptider har i stort sett legat stilla, vilket också syns i de månatliga snitträntor som bankerna rapporterar in. 

Comboloans boräntor här!

Dela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela


2021-12-10

Vilken boränta borde du ha?

Testa tjänsten "målränta"

Läs hela


2021-12-10

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så lovar vi att dela med oss av medlemmarnas boräntor

Läs hela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela