Dämpad tillväxt på hushållens lån

I januari hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 5,4% vilket är 0,1% mindre än i december 2018. Hushållens totala lån hos MFI uppgick till 4 025 miljarder kronor i januari, vilket är en ökning med 12 miljarder jämfört med december 2018 och 203 miljarder jämfört med januari 2018.

Bolån utgjorde 82% av MFI:s totala utlåning till hushållen var 3 299 miljarder i januari. Det är en ökning med 9 miljarder jämfört med december och 169 miljarder jämfört med januari 2018. Bolånens årliga tillväxttakt var 5,5% vilket är minskning med 0,1% jämfört med december.

Hushållens privatlån hade en tillväxttakt på 7,8% i januari, vilket är 0,2% lägre jämfört med december 2018. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 3,8% i januari, vilket innebär att den minskade med 0,2% jämfört med december 2018. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 227 respektive 498 miljarder i januari.

Hushållens genomsnittliga boränta för nya avtal var 1,58% i januari, vilket är en ökning med 0,09% jämfört med december 2018. Den rörliga bolåneräntan ökade med 0,13% jämfört med december och uppgick till 1,58% i januari.

Rapporten Finansmarknadsstatistik för januari 2019 som släpptes av SCB den 27 februari hittar ni här! 

 

Dela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela


2021-12-10

Vilken boränta borde du ha?

Testa tjänsten "målränta"

Läs hela


2021-12-10

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så lovar vi att dela med oss av medlemmarnas boräntor

Läs hela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela