Dämpad tillväxt på hushållens lån

I januari hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 5,4% vilket är 0,1% mindre än i december 2018. Hushållens totala lån hos MFI uppgick till 4 025 miljarder kronor i januari, vilket är en ökning med 12 miljarder jämfört med december 2018 och 203 miljarder jämfört med januari 2018.

Bolån utgjorde 82% av MFI:s totala utlåning till hushållen var 3 299 miljarder i januari. Det är en ökning med 9 miljarder jämfört med december och 169 miljarder jämfört med januari 2018. Bolånens årliga tillväxttakt var 5,5% vilket är minskning med 0,1% jämfört med december.

Hushållens privatlån hade en tillväxttakt på 7,8% i januari, vilket är 0,2% lägre jämfört med december 2018. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 3,8% i januari, vilket innebär att den minskade med 0,2% jämfört med december 2018. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 227 respektive 498 miljarder i januari.

Hushållens genomsnittliga boränta för nya avtal var 1,58% i januari, vilket är en ökning med 0,09% jämfört med december 2018. Den rörliga bolåneräntan ökade med 0,13% jämfört med december och uppgick till 1,58% i januari.

Rapporten Finansmarknadsstatistik för januari 2019 som släpptes av SCB den 27 februari hittar ni här! 

 

Dela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela