Comboloan återger några tips som Günther Mårder, VD Företagarna delgav i en intervju med P4 extra nyligen.

I P4 extra har man intervjuat Günther Mårder, VD Företagarna om hur man ska tänka kring sina bolån. Intervjun kan du höra här! 

En kort sammanfattning av Mårders tips i ”bullet” format:

- En bunden bolåneränta är en försäkring, därmed kostar den mer och dessutom finns en osäkerhet och den osäkerheten prisar banken in i räntan. 

- Välj alltid rörlig ränta ”om du har marginalerna”

- Att ha marginaler betyder att hushållet klarar av kostnaderna även om räntan ”stressas” upp till 6-7%, dvs om hushållets ekonomi har marginaler även om boränta stiger till 6-7%, välj rörligt. 

- Har hushållet en ekonomi som kräver att man säkerställer en viss nivå, då kan bunden boränta vara en sorts försäkring.

- En räntehöjning kommer inte gå snabbt, om det hade varit fallet så hade man kunnat se det i hur bankerna prisar de längre bindningstiderna, men så är inte fallet just nu. 

- Prata med en kompis eller en familjemedlem som är ekonomiskt sinnad, förstå vad som är en bra boränta i din del av landet och för din typ av objekt. 

- Använd tjänster på nätet där man ser hur andra har förhandlat (javisst Comboloan, Comboloans egen anmärkning), jämför mot snitträntan.

- Få en ärlig förståelse för hur ”bra du är som kund” utifrån bankens perspektiv. Givet dina förutsättningar, dvs jobb, hushållsbudget och återbetalningsförmåga, vad är en rimlig målränta?

 

Dela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela


2021-12-10

Vilken boränta borde du ha?

Testa tjänsten "målränta"

Läs hela


2021-12-10

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så lovar vi att dela med oss av medlemmarnas boräntor

Läs hela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela