Bruttomarginalen på bolån minskade till 1,55%

Bruttomarginalen på bolån minskade till 1,55% 

Under det 3e kvartalet sjönk räntan på nya bolån. Bankernas listräntor var i praktiken oförändrade medan de faktiska utlåningsräntorna sjönk med 2 punkter enligt Finansinspektionens (FI) rapport ”Bankernas marginal på bolån” som ges ut kvartalsvis. 

Rapporten visar att bankernas finansieringskostnad för bolån var i princip oförändrad under 3e kvartalet, vilket innebär att den lägre marginalen beror på att utlåningsräntorna sjönk.  

Bankernas marginal på bolån är historiskt höga. Siffrorna ska dock ses i ljuset av att även bankernas kapitalkostnad har ökat efter införandet av till exempel en höjning av riskvikter för bolån till 25% och en aktivering och gradvisa höjningar av den kontracykliska kapitalbufferten. FI räknar med att införandet av dessa regleringar motsvarar 40–50 punkter på utlåningsräntan. 

FI konstaterar alltså att man inte rakt av kan jämföra mot tidigare nivåer och att en del av den ökade marginalen också är en direkt ökad kostnad för banken. Men FI menar ändå att den höga marginalen på bolån visar att det finns ett fortsatt förhandlingsutrymme för bolånetagare. FI uppmanar bolånetagare att aktivt förhandla sina bolån och menar att om fler var villig att byta bank för ett bättre bolån så skulle sannolikt bolåneräntorna fall. 

Hela rapporten ”Bankernas marginal på bolån” hittar ni här! 

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela