Uppåtgående trenden bruten

SEB:s boprisindikator visar att förväntningarna på bostadspriserna framöver inte fortsätter att stiga såsom varit fallet under det senaste året. 

Under september sjönk de totala förväntningarna med 11 enheter jämfört med föregående månad. Hushållen som i SEB:s boprisindikator varje månad blir tillfrågade vad dom tror om priserna på bostadsmarknaden under det kommande året, så svarade 48% att man tror på stigande priser. Det är en minskning med 4% jämfört med förra månaden och andelen hushåll som tror på fallande priser ökade med 3% från 23 till 26%. Hushåll som tror på oförändrade priser är 19%, 1% mindre än föregående månad.

SEB:s Boprisindikator defineras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger på 22, vilket är 11 enheter lägre än förra månaden, vilket indikerar ett tydligt trendbrott.

Hushållens inställning har troligen påverkats av fortsatta rapporter om svårsålda bostäder, i synnerhet nyproduktion. Det är för tidigt att säga om det här är ett trendskifte nedåt eller om den långsiktigt uppåtgående trenden fortsätter, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i en kommentar i pressmeddelandet.

Noterbart är också att hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger på 0,12% vilket är lite lägre än förra månaden. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga lån har minskat från förra månaden och ligger nu på 6%. 

SEB: boprisindikator hittar man här!

Dela


2022-09-22

SBAB höjer räntan

Nya räntenivåer efter riksbankens chockhöjning

Läs hela


2022-09-21

Kostnaderna rusar, vad kan man göra med bolånen?

Hushållen går mot en utmanande vinter

Läs hela


2022-09-20

Riksbanken höjer reporäntan med 1%

Rekordhöjning av Stefan Ingves

Läs hela2022-09-20

Många väljer rörligt

SBABs kunder valde rörligt under augusti

Läs hela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela