Comboloan sorterar ut bolånemarknaden: Del 2 av 5

Del 2 av 5:

Nischbankerna

Vi har valt att dela upp ”Nischbankerna” i två delar:

1)   Länsförsäkringar (LF) och Danske Bank (Danske) har traditionellt haft en stark lokal förankring. LF har 128 fysiska kontor och Danske har ungefär 50 stycken. Precis som alla banker finns deras bolåneerbjudanden även digitalt. Gemensamt för båda är också att man likt storbankerna jobbar med listpriser som är förhandlingsbara. Både LF och Danske har tagit för sig på bolånemarknaden under de senaste åren tagit minst 10% marknadsandel av nyutlåningen på bostadsmarknaden. Väljer man att lägga fler bankaffärer än bolånet hos aovan banker, kan det positivt påverka att man får en lägre ränta.

 

2)   SBAB, Ica Banken, Ikano Bank, Skandiabanken och Landshypotek klumpar vi ihop då alla har ett ”förförhandlat” erbjudande. SBAB har satsat hårt på bolånemarknaden unde de senaste åren och rapporteras ligga på mer än 15% av nyutlången. Tillsvidare (avtalen är uppsagda) står SBAB bakom även Ikano och Ica bankens bolån och man har en modell där belåningsgraden och lånebeloppets storlek avgör vilken ränta som erbjuds. Bäst boränta får man i dagsläget vid +4 miljoner kr i bolån och en belåningsgrad på 40%. Skandiabanken jobbar likt SBAB med erbjudanden kopplat till lånebelopp, belåningsgrad och att man lägger flera av sina bankaffärer hos dem. Även Skandiabanken har ökat sina marknadsandelar de seanste åren och man har ett storstadsfokus på sitt kundsegment. Landshypotek som visat sig vilja ta plats på bolånescenen på sistone har en liknande modell som övriga ovan nämnda, men satsar (i kontrast till Skandiabanken) uttalat väldigt fokuserat på landsbygden och man lånar i dagsläget bara ut till hus.

Comboloans jämförelsetabell med Listräntor, Snitträntor och Förhandlade räntor här!

Vi du får hjälp med din förhandling av bolån? Partnertjänsten hittar du här!

Inom kort

Del 3 av 5: Private Banking

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela