Bankföreningen fruktar att det får stora konsekvenser för bankkunderna

I september skickade regeringen ut ett förslag om att ge Finansinspektionen (FI) större mandat att besluta om hur bankerna ska göra sina kreditprövningar. Om förslaget förverkligas får FI en möjlighet att ytterligare reglera långivningen till såväl företag som hushåll.

Det finns redan i dag regler för hur banken ska utföra en ”säker kreditprocess” vid låneansökan. FI  menar dock att dessa råd inte alltid följs och därför vill man göra råden till tvingande föreskrifter.

I ett gemensamt remissvar motsätter sig Svenska Bankföreningen, Sparbankernas Riksförbund och Finansbolagen Förening förslaget från FI. Man menar att problemen som lyfts fram för att säkerställa ”säker kreditprocess” är begränsade, och att 90% av berörda institut visat sig leva upp till kraven enligt den konsekvensanalys FI själva tagit fram. I remissvaret menar man att den del man behöver få kontroll på borde få plats inom ramen för myndighetens vanliga tillsynsarbete.

Vidare framhåller Svenska Bankföreningen, Sparbankernas Riksförbund och Finansbolagen Förening att hushållens tillgång till krediter har reglerats successivt genom bland annat bolånetak, kvar att leva på-kalkyler och amorteringskrav. Amorteringskravet skärps ytterligare nu i mars, och man har ännu inte fullt ut sett de samlade effekterna av alla dessa kreditregleringar

Både FI och finansmarknadsminstern Per Bolund tonar i en artikel i SVD ner konsekvenserna för enskilda bolånetagare och menar att det framförallt är framåtblickande och att det ger FI ett större mandat att agera om man upplever att kreditgivarna börjar ta för stora risker.

Läs hela remissvaret ”Förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering” från Svenska Bankföreningen, Sparbankernas Riksförbund och Finansbolagen Förening här!

 

Artikeln från SVD hittar nu här!

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela