Det börjar vända, men ännu så länge kan bolåntagare vara lugna!

©

Finansminister Anders Borg levererade förra veckan den nya budgeten och där framgår det också att regeringen är mer återhållsamma än vad många andra bedömare är angående sveriges BNP utveckling. Kanske är det lite "valfläsk", men han pekar också på att det måste bedrivas en expansiv finanspolitik framöver för att stävja framförallt arbetslösheten.

Det framgår också tydligt att Borg förväntar sig extremt låga räntor under lång tid, regeringens prognos är om möjligt ännu mer expansiv än Riksbankens. Från politiskt håll verkar man alltså ha bestämt sig för att inte störa återhämtningen genom att tex höja räntorna för tidigt.

Norges Riksbank och Federal Reserve bestämde i veckan att låta nuvarande nivåer på respektive lands "styrränta" ligga kvar. Även om "norrbaggarna" behöll den nuvarande nivån, indikerade man att räntan förmodligen kommer att höjas tidigare än vad man tidigare trott så verkar det ändå som att det finns en tyst överenskommelse mellan centralbankerna att fortsätta den expansiva politiken.

Med andra ord, jag tror inte Riksbanken ser skenande bostadspriser som den primära anledningen till att börja fundera över räntehöjningar, dessa farhågor kommer inte besannas förrän man ser en inflationsrisk och det verkar i alla fall just nu inte vara något problem. Alltså, så länge inflationshotet är under kontroll och resursutnyttjandet är fortsatt lågt så kommer Riksbanken att låta räntan ligga kvar.

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela