Sanningen är att storbankerna i modern tid aldrig tjänat mer på bolånen än vad man gör just nu och den som finansierar deras party, det är du!

Det finns några nyckel ingredienser i den uppkomna situationen:

  1. Storbankerna (SEB, Swedbank, Handelsbanken och Nordea) kontrollerar drygt 80% av bolånemarknaden och konkurrensen är totalt frånvarande
  2. Bolånekunderna är ”nöjda” för att räntorna aldrig har varit så låga som nu och värdet på deras bostäder har gjort dem till miljonärer, why worry? Om du känner igen dig så är du inte ensam, men sanningen är att du har blivit en "mesig" förhandlare! 
  3. Bankerna ler hela vägen till ”banken” för precis som bolånetagarna som njuter av värdestegringen på sina bostäder, så njuter storbankerna lika mycket, då värdet på deras bolånestockar förökat sig i samma takt. Visserligen har det från myndighetshåll påförts ökade kapitalkrav på bankerna, men marginalerna både räcker och blir över. Nu med historiskt höga bolånemarginaler, enligt Finansinspektionens rapport Bankernas marginal på bolån (2016-11-14), så är bankernas marginal för bolån under september 2016: 1,67 procentenheter, vi repeterar 1,67%. En mer ”normal” marginal har under de senaste 15 åren grovt förenklat legat mellan 0,6% och 1,2%, se graf nedan från Finansinspektionen.
    Graf
    Källa: Finansinspektionen
  4. Om vi dessutom lägger till slutsatserna från bankernas Q3 rapporter som kommit in de senaste veckorna så förstärker det bilden ännu mer, med rekordstora räntenetton (räntenetto = ett väldigt bra mått för att se om bankens bolåneaffär går bra) samtidigt som kreditförlusterna i stort sett är obefintliga. Prognoserna för kommande kvartal är lika positiva och många av bankerna har fått aktieanalytikerna att rekommendera dem på köplistan. 

Så, alla gamla ”Comboloanare” (och nya :-) ), det finns alla möjligheter i världen att hoppa upp från sofflocket och börja förhandla! Ni kommer med största sannolikhet få en lägre ränta, bankerna kommer säkert fortsätta att gå bra ändå, för även om alla ni som är aktiva på Comboloan och andra forum agerar, så är de flesta svenskar helt omedvetna. Så föregå nu med gott exempel och sluta var så mesig!

Lycka till!
Fredrik Giers

Dela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela2021-08-20

Hypoteket erbjuder grönt tillägslån

Ger 10 räntepunkter extra rabatt

Läs hela


2021-08-20

Ta reda på vilken boränta du borde ha?

Gör testet, det tar ca 3 minuter

Läs hela


2021-08-20

Fortsatt låga boräntor enligt SBAB

SBABs senaste Boräntenytt fastslår att boräntorna kommer fortsätta vara låga framöver

Läs hela


2021-08-16

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så får du tillgång till en unik databas

Läs hela


2021-08-10

Gynnar en bolånemarknad i förändring dig som bolånekund?

Det enkla svaret? ...det är upp till dig själv!

Läs hela


2021-08-10

Nischbankerna dominerar snitträntorna på bolån

Utmanarna på bolånemarknaden tar större plats

Läs hela