Bankerna rapporterar efter varje månadsslut in snitträntor för alla bolånens löptider. Ambitionen från myndigheterna var att förbättra transparensen, men i verkligheten blev det ett ganska skevt begrepp.

Utmaningen med snitträntorna som bankena rapporterar in är att dom är just ett snitt av alla räntor från banken på respektive löptid under den senaste månaden. Det betyder att alla som tex haft en 3 månders ränta som automatiskt binds om räknas in, alltså räknas både passiva och aktiva kunder in i statistiken. Tyvärr, är det för få som tar chansen att förhandla sina bolån och det gör att många sitter med alldeles för höga räntor. Men inte nog med att kundernas inidividuella räntor drabbas, även jämförelsetalet "snitträntor" drabbas eftersom alla passiva kunder räknas med och de kunderna som är aktiva späds ut i mängden vilket gör att räntesnittet hålls uppe.

Det man ändå kan se nu när September månads snitträntor har publicerats är att Ålandsbanken återigen ligger i topp. I topp låg Ålandsbanken även i Comboloans bolånebarometer som bland annat visar hur Comboloans medlemmar faktiskt har förhandlat under månaden (ett mycket mer aktuellt och relevant mått). 

Nedan en liten sammanställning av:

- Comboloans 20% bästa förhandlare under September

- Bankernas snitträntor September

- Bankernas officiella räntor (oförändrat senaste månaden):

Aktuella bolån      
2016-10-09
Förhandlade  Snittränta Officiell 
  Lägsta 20% September 3 mån 
SBAB
 
1,30%
1,58% 1,69%
Skandiabanken
 
1,31%
1,49% 1,96%
Ålandsbanken
 
0,95%
1,32% 2,00%
Danske Bank
 
1,29%
1,43% 1,99%
Handelsbanken
 
1,45%
1,65% 2,05%
Länsförsäkringar Bank
 
1,25%
1,64% 2,00%
Nordea
 
1,32%
1,62% 1,97%
SEB
 
1,04%
1,55% 2,00%
Swedbank
 
1,21%
1,55% 2,01%

Dela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela2021-08-20

Hypoteket erbjuder grönt tillägslån

Ger 10 räntepunkter extra rabatt

Läs hela


2021-08-20

Ta reda på vilken boränta du borde ha?

Gör testet, det tar ca 3 minuter

Läs hela


2021-08-20

Fortsatt låga boräntor enligt SBAB

SBABs senaste Boräntenytt fastslår att boräntorna kommer fortsätta vara låga framöver

Läs hela


2021-08-16

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så får du tillgång till en unik databas

Läs hela


2021-08-10

Gynnar en bolånemarknad i förändring dig som bolånekund?

Det enkla svaret? ...det är upp till dig själv!

Läs hela


2021-08-10

Nischbankerna dominerar snitträntorna på bolån

Utmanarna på bolånemarknaden tar större plats

Läs hela