Bankerna rapporterar efter varje månadsslut in snitträntor för alla bolånens löptider. Ambitionen från myndigheterna var att förbättra transparensen, men i verkligheten blev det ett ganska skevt begrepp.

Utmaningen med snitträntorna som bankena rapporterar in är att dom är just ett snitt av alla räntor från banken på respektive löptid under den senaste månaden. Det betyder att alla som tex haft en 3 månders ränta som automatiskt binds om räknas in, alltså räknas både passiva och aktiva kunder in i statistiken. Tyvärr, är det för få som tar chansen att förhandla sina bolån och det gör att många sitter med alldeles för höga räntor. Men inte nog med att kundernas inidividuella räntor drabbas, även jämförelsetalet "snitträntor" drabbas eftersom alla passiva kunder räknas med och de kunderna som är aktiva späds ut i mängden vilket gör att räntesnittet hålls uppe.

Det man ändå kan se nu när September månads snitträntor har publicerats är att Ålandsbanken återigen ligger i topp. I topp låg Ålandsbanken även i Comboloans bolånebarometer som bland annat visar hur Comboloans medlemmar faktiskt har förhandlat under månaden (ett mycket mer aktuellt och relevant mått). 

Nedan en liten sammanställning av:

- Comboloans 20% bästa förhandlare under September

- Bankernas snitträntor September

- Bankernas officiella räntor (oförändrat senaste månaden):

Aktuella bolån      
2016-10-09
Förhandlade  Snittränta Officiell 
  Lägsta 20% September 3 mån 
SBAB
 
1,30%
1,58% 1,69%
Skandiabanken
 
1,31%
1,49% 1,96%
Ålandsbanken
 
0,95%
1,32% 2,00%
Danske Bank
 
1,29%
1,43% 1,99%
Handelsbanken
 
1,45%
1,65% 2,05%
Länsförsäkringar Bank
 
1,25%
1,64% 2,00%
Nordea
 
1,32%
1,62% 1,97%
SEB
 
1,04%
1,55% 2,00%
Swedbank
 
1,21%
1,55% 2,01%

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela