Enligt en ny undersökning från Landshypotek Bank så skiljer sig synen på bostadsfinansiering markant om man bor i storstad eller om man bor i andra delar av landet.

Landshypotek Bank har i samarbete med Novus gjort en omfattande undersökning på hur svenskarna ser på bostadsfinansiering. Det visar sig att skillnaderna mellan om man bor i en storstad såsom Stockholm, Göteborg eller Malmö skiljer sig markant jämfört med hur man förhåller sig till bostadsfinansiering i andra delar av landet. 

  • 39 procent av storstadsborna omförhandlar sina bolån varje år medan det i övriga landet är 25 procent som omförhandlar sina lån varje år.
  • 61 % i Stockholm, Göteborg och Malmö uppger att de ofta pratar om bostadsmarknaden med sina vänner jämfört med 38 % utanför landets tre största städer.
  • 28 % i de tre största städerna anger att de har ”lågt förtroende” som svar på frågan ”vilket förtroende har du för att banken inte lånar ut mer pengar till dig än vad du har råd med?” jämfört med 18 % utanför större städer.
  • 39 % i de tre större städerna omförhandlar sina lån varje år jämfört med 25 % utanför större städerna.
  • 71 % i de större städerna har starka känslor för sin bostad och vill inte flytta såvida de inte blir tvungna till det jämfört med 82 % utanför de tre större städerna.


 

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela