I veckan har vi träffat Daniel Soussan, VD för försäkringsmäklaren, Insplanet. Vi har pratat om Internet, populära försäkringar och hur finanskrisen har påverkat försäkringsbranschen.

©

Comboloan (CL) och Insplanet (IP)


1. (CL) Välkommen! Berätta, vem är Daniel Soussan?
(IP) Jag startade Insplanet med min kompanjon Richard Båge för snart 10 år sedan. Sedan dess har en  väldigt stor del av mitt liv kretsat kring Insplanet och även till viss del Mediaplanet.  Jag har dock hunnit bilda  familj bestående av sambo plus  två små tjejer.

2. (CL) Varför startade du Insplanet?
(IP) Jag har alltid drömt om att bygga upp något eget. Alla i min släkt har varit företagare och arbetat för sig själva.  I princip har jag efter gymnasiet alltid arbetat med eller från egna bolag. Efter ett par år som inhyrd  managementkonsult inom bank kändes det som det var dags att försöka sig på något  eget, mer bestående.  Jag bler förälskad i idén att förenkla och förbättra för människor  som vill hitta och jämföra försäkringar, och kan tillägga att jag är mer förälskad än någonsin!

3. (CL) Hur stor del av del av det totala antalet försäkringsavtal går genom er?
(IP) Det är en svår fråga att besvara då det inte finns officiella uppgifter om hur stor del av försäkringsmarknaden som omsätts varje år. Det beror också på vad man tolkar in i försäkringsmarknaden. Vår största förmedlade produkt mätt i antal och premievolym är bilförsäkring. Insplanets uppskattning är att vi ungefär har 3 - 4 procent av svensk nyteckningsmarknad. Om vi begränsar det till vår andel av det som går via Internet är den givetvis mycket större.

4. (CL) Hur mycket omsätter hela försäkringsbranschen? Hur stor del av hela kakan fördelas på internet?
(IP) Även här är det siffror som inte finns några sammanställningar på. Bil och boendeförsäkringar omsätter årligen omkring 35 miljarder. Min bästa gissning är att ca 8-10 miljarder omsätts varje år. Sedan skulle jag gissa att ca 5 procent av det går via Internet så det blir 400-500 MSEK.

5. (CL) Har ni alltid lägst pris?
(IP) Nej inte alltid, men oftast. Vi anser att våra bolag är så pass konkurrenskraftiga, att vi i våra onlineprisjämförelser även redovisar premier från flera konkurrerande bolag, för att du som kund ska få ännu bättre urvalsmöjligheter. På bil till exempel täcker vi 80- 85 procent av marknaden mätt i andel av svenska försäkringsmarknaden. Vi arbetar med en 100 procents vision och hoppas  nå dit förr eller senare.

6. (CL) Om ni inte alltid har lägst pris, varför ska jag då anlita er?
(IP) Vi bedömmer att vi täcker en tillfredsställande del av marknaden på de produktområden vi erbjuder. Det är viktigt för oss  att till våra kunder trovärdigt kunna erbjuda ”rätt försäkring till rätt pris”. Genom Insplanet säkerställer du hur som helst du inte betalar för mycket för dina försäkringar.

Som användare av Insplanet har du också tillgång till våra duktiga försäkringsrådgivare som svarar på alla möjliga frågor och också gärna hjälper dig att se över hela din försäkringssituation för både dig, din familj och dina saker.

Vi genomförde alldeles nyligen en kundundersökning bland de kunder som INTE köpte någon försäkring genom Insplanet. Den  visade att 82 procent var nöjda eller mycket nöjda med Insplanets tjänst fast dom inte köpte en försäkring. Det tycker jag säger ganska mycket om kundnyttan med Insplanet.


7. (CL) Finns det några trender inom försäkringar? Är det någon typ av försäkring som är extra populär just nu? Varför?
(IP) Att branchen börjar tro på Internet som distributionskanal blir allt tydligare. Bilförsäkring är såväl i hög- som lågkonjunktur alltid den mest intressanta produkten att jämföra som privatperson. Både därför att den är så dyr men också för att priserna skiljer sig så mycket åt bolagen emellan.  En annan produkt där intresset är stort är Inkomstförsäkringar. Vår försäljning har mer än fördubblats under hösten. Huvudorsaken är förstås den oroliga situationen på arbetsmarknaden i samband med konjunkturen.


8. (CL) Hur hittar jag Insplanets erbjudanden?
(IP) Via vår hemsida, via telefon, eller hos någon av våra många samarbetspartners på nätet däribland Comboloan.

9. (CL) Om man anmäler sitt intresse via Comboloan, finns det då möjlighet att diskutera upplägget med någon rådgivare?
(IP) Ja. Alla som gör en förfrågan via insplanet eller via Insplanets samarbetspartners erbjuds samma kostnadsfria rådgivning på alla de försäkringar man vill jämföra och få råd kring.

10. (CL) Hur påverkar finanskrisen Insplanets verksamhet?
(IP) Insplanet är skuldfritt och har en stor kassa. Vi har varit lönsamma varje år sedan 2004 och tänker fortsätta så. Sakförsäkringsbolagen i Sverige går fortfarande väldigt bra och tjänar mycket pengar. Deras tekniska resultat ser överlag väldigt bra ut. Än så länge har finanskrisen inte drabbat svenska skadeförsäkringsbranschen i någon större omfattning.Min bedömning är att Insplanet står stabilare än någonsin och möjligheterna aldrig varit större.

11. (CL) Vi får ibland frågan från Comboloans besökare som hittat till er via vårt samarbete, varför inte ALLA försäkringsbolag är representerade bland de bolag man kan få erbjudande från?
(IP) Det finns flera orsaker till detta. En orsak är att det tekniskt finns begränsningar som omöjliggör detta. Alla bolag erbjuder inte onlinepriser vilket gör det svårt. Ibland finns ingen eller väldigt begränsad kundnytta med att utöka antalet försäkringsbolag i jämförelsen.

 Om vi tekniskt kan koppla upp ett försäkringsbolag och samtidigt bedömmer det  vara viktigt för att kunna ge konkurrenskraftiga priser gör vi det med ytterst få undantagsfall.  Ett bra exempel är ju att våra kunder får priser från If... TryggHansa och Länsförsäkringar fast vi inte har samarbetsavtal med dessa.

12. (CL) Vad tror du generellt om finanskrisen?
(IP) Känns nästan lite löjligt att försöka sig på att ge sin egen åsikt. Jag läser tidningar och ser på nyheter som alla andra och bilden är i huvudsak därefter. Det är klart att om en halv miljon svenskar förväntas gå arbetslösa riskerar hela vårt system att klappa ihop. Sverige är byggt på att svenskar arbetar och betalar skatt.  Dessutom kommer det medföra stora tragedier för många familjer om arbetslösheten når sådana tal. Det är hög tid för alla oavsett branch, eller demografi  se över och minska sina omkostnader. Det kanske inte räcker med att spara 2000 kronor på sin bilförsäkring utan man bör kanske göra sig av med bilen istället.

13. (CL) Om man bara fick välja en, vilken försäkring skulle du rekommendera vänner och familj att ta?
(IP) Inkomstförsäkring. De allra flesta löntagare är beroende av lönen som den huvudsakliga inkomsten till sig själva och familjen. De senaste siffrorna från Arbetslöshetskassornas samorganisation visar att tre av fyra löntagare tjänar mer än a-kassans maxtak, och därmed kommer få ut mindre än 80% av sin faktiska lön om de blir arbetslösa. För en person som till exempel tjänar 30 000 kr per månad i arbete, blir skillnaden mer än 6 000 kr netto i plånboken varje månad, jämfört mellan att ha en inkomstförsäkring och att inte ha en. Risken för arbetslöshet är också en risk i nuvarande läge  som är mer påtaglig både i tanken och i praktiken, än andra skaderisker.
Även egna företagare kan numera teckna inkomstförsäkring, i synnerhet småföretagare kan vara som privatpersoner vara beroende av inkomsten från sitt företag.

14. (CL) Ska man tänka på något speciellt när man funderar på hem och husförsäkring?
(IP) Det finns ett antal allmänna råd om både hem- och husförsäkring. Därutöver har de allra flesta människor frågor som rör de egna behoven specifikt. Det kan vara en särskild ägodel man har, eller kanske en speciell byggnad på villatomten, där man blir osäker på hur försäkringen gäller och inte. I båda fallen har man nytta av att prata med en försäkringsrådgivare som kan ge både de allmänna råden, och en kvalificerad individuell rådgivning om ens unika behov.

Insplanet har samlat allmänna råd i vår Kunskapsbank på vår hemsida, www.insplanet.com.


15. (CL) Hur fungerar en bolåneförsäkring?
(IP) En bolåneförsäkring utfärdas idag så gott som enbart av bolåneinstitut och banker själva, som ett sätt att minska både sin egen och lånekundernas risk. Den fungerar ofta så att den försäkrar räntekostnaden om försäkrings/låntagaren skulle drabbas av inkomstbortfall, exempelvis genom arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall. Bolåneförsäkringen försäkrar då specifikt räntekostnaderna. Observera att bolåneförsäkring alltså inte är en försäkring mot ett förhöjt ränteläge eller sjunkande bostadsvärden.

16. (CL) Om man siar om framtiden, är det troligt att Insplanet breddar sin verksamhet inom en överskådlig framtid och i så fall hur?
(IP) Insplanet ser alltid över hur vi skall utveckla verksamheten vidare. Vår  vision är att varje privatperson skall börja och avsluta sina försäkringsköp på Insplanet.  Vi har en lång resa framför oss för att nå dit. Vi måste ha ett ännu bredare produktutbud trots att vi redan är störst i Norden i antal produkter och försäkringserbjudanden. Om vi skall utöka till andra privatekonomiska områden är något vi tittar på men det har vi å andra sidan gjort väldigt länge. Mer än så kan jag inte säga...

Tack för en intressant pratstund!
För att se vilka försäkringar som passar dig bäst klicka här

Dela


2022-09-22

SBAB höjer räntan

Nya räntenivåer efter riksbankens chockhöjning

Läs hela


2022-09-21

Kostnaderna rusar, vad kan man göra med bolånen?

Hushållen går mot en utmanande vinter

Läs hela


2022-09-20

Riksbanken höjer reporäntan med 1%

Rekordhöjning av Stefan Ingves

Läs hela2022-09-20

Många väljer rörligt

SBABs kunder valde rörligt under augusti

Läs hela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela