Riksbanken sänker styrräntan med 50 punkter. Beslutet gäller från och med den 15 oktober då reporäntan ändras till 4,25 procentenheter.

©

Riksbankens direktion med Stefan Ingves i spetsen beslutade på onsdagen att sänka reporäntan med 0,50 procentenheter till 4,25 procent. Onsdagens beslut gäller från och med den 15 oktober.


Den globala finansiella krisen fördjupar den pågående konjunkturnedgången och enligt Riksbanken påverkar den fallande konjunkturen så att inflationstrycket blir lägre.


Ett antal centralbanker sänker nu räntorna i en gemensam aktion för att mildra konsekvenserna av den pågående finansiella krisen.

Inflationstrycket har nu börjat avta i flera länder, delvis som en följd av lägre priser på bland annat olja och andra råvaror. Den fördjupade finansiella krisen har ökat nedåtriskerna för ekonomisk tillväxt och reducerat uppåtriskerna för prisstabilitet.


Enligt Riksbanken menar man att en lättnad i de globala monetära förhållandena därmed är motiverad. Därför meddelar idag Bank of Canada, Bank of England, den Europeiska Centralbanken, Federal Reserve, Sveriges riksbank och Swiss National Bank i en gemensam aktion sänkningar i de penningpolitiska styrräntorna.

Dela


2022-09-22

SBAB höjer räntan

Nya räntenivåer efter riksbankens chockhöjning

Läs hela


2022-09-21

Kostnaderna rusar, vad kan man göra med bolånen?

Hushållen går mot en utmanande vinter

Läs hela


2022-09-20

Riksbanken höjer reporäntan med 1%

Rekordhöjning av Stefan Ingves

Läs hela2022-09-20

Många väljer rörligt

SBABs kunder valde rörligt under augusti

Läs hela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela