Fler och fler experter menar att Riksbankens fortsatta oro för inflationen kan innebära räntehöjningar framöver.

©

För någon månad sedan trodde "alla" (inklusive mig själv) att Riksbanken skulle sänka styrräntan under andra halvan av 2008. Nu menar fler och fler att det snarare är en höjning som gäller, och själv vänder jag såklart kappan efter vinden.

Handelsbanken som den 21 maj släppte sin senaste boränteprognos förstärker min uppfattning att Riksbanken snarare kommer höja än sänka under 2008. För mig är det tydligt att inflationen står i fokus.

Handelsbanken själva vidhåller att en sänkning kommer mot sluet av året och menar att de skenanade råvarupriserna kommer att avta samtdigt som vi går mot en dystrare konjunktur generellt. Förvisso stämmer säkert detta, men min uppfattning är att inflationsspöket kommer klamra sig kvar längre än så och tvinga upp räntan.

Och nu oroar sid Peter Kaplan på Handelsbanken för delt kraftigt stigande oljepriset. Han vill dock inte ta ställning till huruvdida detta faktiskt kommer tvinga Riksbanken till höjning eller inte, men att det helt klart spär på oron för inflationen.

Kaplan konstaterar vidare att prissättningen på penningmarknaden nu har tagit höjd för en räntehöjning i höst.

Alltså, jag hävdar att fler det i dagsläget finns fler tecken på höjd än sänkt ränta.

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela