Handelsbankens boränteprognos förutspår att Riksbanken kommer att följa både FED och ECB genom att sänka styrräntan under tredje kvartalet 2008.

©

I Handelsbankens egen boränteprognos som publicerades den 11 april, menar Handelsbanken att Riksbankens argument att höja räntan har försvagats sedan höjningen i februari. Vid höjningen i februari hade Riksbanken framförallt tre argument för en höjning, dessa har nu enligt Handelsbanken markant försvagats:

1. Inflationen har varit lägre än väntat under årets början.
2. Inflationstrycket är lägre än vad man tidigare har trott.
3. Inflationsförväntningarna har sjunkit tillbaka något.

I spåren av den pågående finansiella krisen och en dystrare ekonomisk utveckling spår Handelsbanken att både Federal Reserve (FED) och den europeiska centralbanken (ECB) kommer att sänka räntorna framöver.

Handelsbanken menar att det är troligt att riksbankschef Stefan Ingves och hans kollegor på Riksbanken kommer att börja sänka räntan under det tredje kvartalet i år för att därefter "bottna" på 3,50% under 2009.

Dela


2022-09-22

SBAB höjer räntan

Nya räntenivåer efter riksbankens chockhöjning

Läs hela


2022-09-21

Kostnaderna rusar, vad kan man göra med bolånen?

Hushållen går mot en utmanande vinter

Läs hela


2022-09-20

Riksbanken höjer reporäntan med 1%

Rekordhöjning av Stefan Ingves

Läs hela2022-09-20

Många väljer rörligt

SBABs kunder valde rörligt under augusti

Läs hela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela