Finansinspektionen presenterade sitt slutgiltiga förslag till vilka föreskrifter som ska gälla för amortering av bolån efter den 1 juni 2016.

  • Reglerna gäller nya bolån, det gäller alltså inte om man byter bank.
  • Nya bolån med en belåningsgrad över 70% ska amorteras med minst 2% av det ursprungliga lånebeloppet varje år, tills de når under 70%. 
  • Lån med lägre än 70% belåningsgrad ska amorteras med minst 1% per år till dess att belåningsgraden är 50%.
  • För utökning av ett existerande bolån, till exempel för att renovera bostaden man bor i, gäller speciella regler. Om man har befintliga bolån som tagits före den 1 juni 2016, kan tilläggslånet antingen betalas av enligt grundregeln eller på tio år. 
  • Det är möjligt att amortera ett tilläggslån på tio år för dem som har befintliga bolån och tilläggslånet omfattas då inte av amorteringskravet.
  • Om avtal om köp eller byggnation av bostad ingåtts före 1 juni, omfattas inte lånet av amorteringskravet.
  • Omvärdering av bostaden får göras vart femte år. 
  • Bankerna får medge att lån för nyproducerade bostäder inte behöver amorteras, dock under högst fem år. Denna möjlighet gäller endast för förstahandsköparen.

Ovan sammanställning kommer från Finansinspektionens (FI) hemsida där man också kan hitta hela FIs "Förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån"

Dela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela