SBABs senaste Boräntenytt fastslår att boräntorna kommer fortsätta vara låga framöver

SBAB spår i den senaste publiceringen av Boräntenytt, att Riksbanken höjer reporäntan nästa gång i november 2023. Vidare menar SBAB att de rörliga boräntorna kommer att ligga mer eller mindre stilla på nuvarande nivå fram till 2023. 

I analysen lyfter SBAB även fram de stora skillnaderna mellan listräntorna och snitträntorna som råder på bolånemarknaden just nu. SBAB uppmuntrar alla med bolån att vara särskilt vaksamma på skillnaden särskilt gällande bolån med månaders bindningstid där skillnaden på senare tid har fortsatt att öka. Den genomsnittliga differensen uppgår enligt SBABs beräkningar till mer än 70 räntepunkter.

- Det är viktigt att man som bolånekund är vaksam på den stora skillnaden mellan list- och snitträntor. I den mån skillnaden inte förklaras av en transparent prissättningsmodell där det tydligt framgår vilka faktorer som vägs in i den faktiska ränta som erbjuds tycker jag att det är lite av ett otyg med en så stor skillnad mellan list- och snitträntorna. Bostadsköp är för de flesta ofta livets största ekonomiska beslut med flera osäkerhetsfaktorer att väga in och då bör bankerna åtminstone bidra med tydlig information om hur räntesättningen går till, säger Robert Boije i ett pressmeddelande från SBAB.

I prognosen för boräntorna framgent tror SBAB att konkurrensen om bolånekunderna kommer att öka över tid. Den ökade konkurrensen på bolånemarknaden kommer att bidra till att hålla nere boräntorna, i ett då ränteläge där räntemarknaden i övrigt normaliseras.

- Konkurrensen om bolånekunderna tilltar och det kommer framöver att synas i minskade marginaler för bankerna. Det är svårt att bedöma exakt hur det kommer att slå men vi har tagit viss höjd för det i prognosen på framförallt de medellånga och långa bundna räntorna, säger Robert Boije.

Läs Pressmeddelande från SBAB här!

Läs hela Boräntenytt här!

Vill du att Comboloan hjälper dig utmana din bolåneränta klickar du här!

 

Dela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela2021-08-20

Hypoteket erbjuder grönt tillägslån

Ger 10 räntepunkter extra rabatt

Läs hela


2021-08-20

Ta reda på vilken boränta du borde ha?

Gör testet, det tar ca 3 minuter

Läs hela


2021-08-16

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så får du tillgång till en unik databas

Läs hela


2021-08-10

Gynnar en bolånemarknad i förändring dig som bolånekund?

Det enkla svaret? ...det är upp till dig själv!

Läs hela


2021-08-10

Nischbankerna dominerar snitträntorna på bolån

Utmanarna på bolånemarknaden tar större plats

Läs hela


2021-08-09

SBAB visar vägen med lägre boräntor

SBAB sänker bolåneräntor med 5-10 punkter

Läs hela


2021-07-01

Riksbanken behåller nollräntan

Ingen räntehöjning i sikte

Läs hela


2021-06-29

Danske Bank sänker kalkylräntan

Sänker från 7% till 6%

Läs hela


2021-06-09

Flera banker har sänkt kalkylräntan

"Följa John" råder på bolånemarknaden

Läs hela


2021-05-26

Skandia sänker kalkylräntan på bolån

Räknar på lägre räntenivå när kunder ansöker om bolån

Läs hela