"Följa John" råder på bolånemarknaden

Precis osm det brukar vara så råder "följa John" på bolånemarknaden. Oftast rör det sig om ränteändringar, dvs när en bank sänker sina bolån, då följer glatt resten efter och tvärtom vid höjning. Den här gången gäller det kalkyräntan och officiellt pratar alla banker om att ränteläget stabiliserat sig på nuvarande nivå och därför är jsuteringen rimlig. Men, det är inte någon vild gissning att det också är en anpassning till konkurrenterna. Skandiabanken, Nordea, Handelsbanken, Swedbank och Länsförsärkingar har alla justerat ned kalkylräntan. 

Kalkylräntan är en räntesats som banker och långivare använder när man beviljar bolån. Syftet med kalkylräntan är alltså att räkna ut hur höga räntekostnader bolånekunder klarar av att betala om räntan skulle höjas. På bankspråk brukar man referera till kalkylräntan som en "stressad ränta".  Finansinspektionen använder en kalkylränta på 7% i sina egna stresstester av bolånen vilket verkar ha varit normerande normerande för bankernas val av kalkylränta. 

Nu sänker alltså bankerna på bred front och istället för att kalkylränta parkerar på 7%-7,5% så har många sänkt till 6%. Detta gör att fler bolånekunder kommer att beviljas som tidigare inte bedömdes klara av ett väldigt förhöjt ränteläge. Alltså bra för bankerna som kan bevilja fler och säkert välkommet för många bolånekunder som med rådande bostadspriser fått en utmanande situation med höga kalkylräntor.

Här kan du ansöka om bolån hos Comboloan

 

Dela


2021-05-26

Skandia sänker kalkylräntan på bolån

Räknar på lägre räntenivå när kunder ansöker om bolån

Läs hela


2021-05-12

Snitträntorna fortsatt nedåt under april

Nischbankerna fortsätter att sätta press på boräntan

Läs hela


2021-05-12

Vilken broänta borde du kunna få?

Testa tjänsten visar vilken målränta du ska sikta på

Läs hela2021-04-29

Både Riksbanken och Fed lämnar räntan på låg nivå

Nollränta i Sverige till 2024

Läs hela


2021-04-26

Därför är låg belåningsgrad ”mumma” för dig med bolån

Låga boräntor och höga bostadspriser skapar utrymme

Läs hela


2021-04-26

Hjälp oss med era bolåneräntor!

Om ni hjälper oss, hjälper våra medlemmar dig!

Läs hela


2021-04-20

2020 års inkomster uppdaterade hos UC

De första uppdateringarna från föregående års inkomster syns nu på din UC om du deklarerade tidigt

Läs hela


2021-04-20

Snitträntorna fortsatt låga under mars

Uppstickarna fortsätter att pressa ner snitträntan

Läs hela


2021-04-06

Comboloans bästa medlemmar fick 1,12% i boränta hos Swedbank

Mars månads bolånebarometer visar att Swedbank håller emot utmanarna

Läs hela


2021-04-06

Ny schablon för KALP beräkning

FI har uppdaterat sin KALP kalkyl i samband med bolånerapport

Läs hela


2021-04-06

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så hjälper vi er med relevant statistik

Läs hela


2021-04-06

Finansinspektionen återinför amorteringskravet

Men beslutet kritiseras av bankchefer

Läs hela


2021-03-10

Vilken boränta borde du ha?

Vad är din målränta?

Läs hela


2021-03-09

Är boräntorna på väg upp nu?

Både Stabelo och SBAB har höjt längre bindningstider

Läs hela


2021-03-09

Snitträntorna ner ännu mer i februari

Det skiljer 76 räntepunkter mellan Landshypotek och Nordea

Läs hela


2021-03-09

BOLÅNEBAROMETERN: Comboloans medlemmar fick bäst boränta hos Handelsbanken under februari

Fortsatt tryck nedåt på bolånemarknaden under februari

Läs hela


2021-02-26

Många medlemmar nyfikna på bolånetjänsten

Fler och fler vill utmana sin boränta

Läs hela


2021-02-25

Det skrivs om Comboloan i media

Breakit skriver om vår nya bolånesatsning

Läs hela