"Följa John" råder på bolånemarknaden

Precis osm det brukar vara så råder "följa John" på bolånemarknaden. Oftast rör det sig om ränteändringar, dvs när en bank sänker sina bolån, då följer glatt resten efter och tvärtom vid höjning. Den här gången gäller det kalkyräntan och officiellt pratar alla banker om att ränteläget stabiliserat sig på nuvarande nivå och därför är jsuteringen rimlig. Men, det är inte någon vild gissning att det också är en anpassning till konkurrenterna. Skandiabanken, Nordea, Handelsbanken, Swedbank och Länsförsärkingar har alla justerat ned kalkylräntan. 

Kalkylräntan är en räntesats som banker och långivare använder när man beviljar bolån. Syftet med kalkylräntan är alltså att räkna ut hur höga räntekostnader bolånekunder klarar av att betala om räntan skulle höjas. På bankspråk brukar man referera till kalkylräntan som en "stressad ränta".  Finansinspektionen använder en kalkylränta på 7% i sina egna stresstester av bolånen vilket verkar ha varit normerande normerande för bankernas val av kalkylränta. 

Nu sänker alltså bankerna på bred front och istället för att kalkylränta parkerar på 7%-7,5% så har många sänkt till 6%. Detta gör att fler bolånekunder kommer att beviljas som tidigare inte bedömdes klara av ett väldigt förhöjt ränteläge. Alltså bra för bankerna som kan bevilja fler och säkert välkommet för många bolånekunder som med rådande bostadspriser fått en utmanande situation med höga kalkylräntor.

Här kan du ansöka om bolån hos Comboloan

 

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela