"Följa John" råder på bolånemarknaden

Precis osm det brukar vara så råder "följa John" på bolånemarknaden. Oftast rör det sig om ränteändringar, dvs när en bank sänker sina bolån, då följer glatt resten efter och tvärtom vid höjning. Den här gången gäller det kalkyräntan och officiellt pratar alla banker om att ränteläget stabiliserat sig på nuvarande nivå och därför är jsuteringen rimlig. Men, det är inte någon vild gissning att det också är en anpassning till konkurrenterna. Skandiabanken, Nordea, Handelsbanken, Swedbank och Länsförsärkingar har alla justerat ned kalkylräntan. 

Kalkylräntan är en räntesats som banker och långivare använder när man beviljar bolån. Syftet med kalkylräntan är alltså att räkna ut hur höga räntekostnader bolånekunder klarar av att betala om räntan skulle höjas. På bankspråk brukar man referera till kalkylräntan som en "stressad ränta".  Finansinspektionen använder en kalkylränta på 7% i sina egna stresstester av bolånen vilket verkar ha varit normerande normerande för bankernas val av kalkylränta. 

Nu sänker alltså bankerna på bred front och istället för att kalkylränta parkerar på 7%-7,5% så har många sänkt till 6%. Detta gör att fler bolånekunder kommer att beviljas som tidigare inte bedömdes klara av ett väldigt förhöjt ränteläge. Alltså bra för bankerna som kan bevilja fler och säkert välkommet för många bolånekunder som med rådande bostadspriser fått en utmanande situation med höga kalkylräntor.

Här kan du ansöka om bolån hos Comboloan

 

Dela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela2021-08-20

Hypoteket erbjuder grönt tillägslån

Ger 10 räntepunkter extra rabatt

Läs hela


2021-08-20

Ta reda på vilken boränta du borde ha?

Gör testet, det tar ca 3 minuter

Läs hela


2021-08-20

Fortsatt låga boräntor enligt SBAB

SBABs senaste Boräntenytt fastslår att boräntorna kommer fortsätta vara låga framöver

Läs hela


2021-08-16

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så får du tillgång till en unik databas

Läs hela


2021-08-10

Gynnar en bolånemarknad i förändring dig som bolånekund?

Det enkla svaret? ...det är upp till dig själv!

Läs hela


2021-08-10

Nischbankerna dominerar snitträntorna på bolån

Utmanarna på bolånemarknaden tar större plats

Läs hela