I dag den 20 april höjde Riksbanken styrräntan med ytterligare 0,25 procentenheter till 1,75 procent. Samtidigt lät Riksbankens direktion räntebanan ligga fast, vilket innebär att styrräntan vid årsskiftet sannolikt ligger kring 2,25 procent.

Trots oron i världen med revolutioner, jordbävningar, kärnkrafthaveriet i Japan samt eurokrisen med Portugal i fokus, ser konsekvenserna för den svenska ekonomin märkvärdigt positiva ut.

Den bedömningen görs av samtliga sex ledamöter i Riksbankens direktion som den här gången var enig om styrräntehöjningen.

Höjningen innebär att banker och andra inom kort ytterligare höjer sina bolåneräntor till kunderna. Det är en utveckling som nu nästan med säkerhet kan sägas fortsätta året ut.

Parallellt med att räntebanans förutsägelser blir sanna pågår arbetet med det nya regelverket för banker som går under namnet Basel III. Från och med sommaren börjar dessa regler införas för att vara fullt genomförda under 2013. Basel III ställer högre krav på bankernas kapitaltäckningsförmåga och likviditetshantering.

I början av februari höll riksbankschefen Stefan Ingves ett tal inför Sveriges Finansanalytikers Förening där han sa att syftet med de nya kraven på bankerna är att stärka deras förmåga att klara av förluster, vilket i sin tur begränsar risken för nya finanskriser.

Reglerna innebär att alla banker måste ha mer kapital ”av bra kvalitet” samt att bankerna också måste vara mer likvida och inte lika skuldsatta.

De analytiker som studerat Basel III hävdar att utlåningsräntan av detta skäl höjs med upp till 1 procentenhet. För att bankerna då ska klara av sin lönsamhet måste de öka intäkterna och minska sina kostnader.

Då – när marginalen mellan Riksbankens styrränta och bankernas låneräntor ökar – stiger även bolåneräntorna ytterligare.

Dela


2022-09-22

SBAB höjer räntan

Nya räntenivåer efter riksbankens chockhöjning

Läs hela


2022-09-21

Kostnaderna rusar, vad kan man göra med bolånen?

Hushållen går mot en utmanande vinter

Läs hela


2022-09-20

Riksbanken höjer reporäntan med 1%

Rekordhöjning av Stefan Ingves

Läs hela2022-09-20

Många väljer rörligt

SBABs kunder valde rörligt under augusti

Läs hela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela