Drygt hälften av svenskarna tror fortfarande på ökande bostadspriser enligt SEB:s Boprisindikator för mars månad. Men trenden är fallande. Färre än tidigare tror att bopriserna ökar.

Hushållen förväntar sig i genomsnitt att Riksbankens reporänta ska ligga på 2,24 procent om ett år. Svenskarna är delade i två läger när det gäller bostadsmarknaden just nu. 

Av tillfrågade hushåll svarar 51 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 54 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser stiger till 24 procent från förra månadens nivå, 18 procent. Andelen som tror på stillastående priser är 18 procent, jämfört med 21 procent i februari.

Allt fler planerar att binda sina boräntor jämfört med de senaste månaderna. 

SEB:s Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.

– Hushållens mer försiktiga syn på bostadsmarknaden förklaras sannolikt främst av stigande räntor. Tremånaders boränta har i princip fördubblats på ett år och fortsatt ränteuppgång väntar. Den pågående diskussionen om en eventuell bostadsbubbla kan också ha påverkat, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 23 februari till 2 mars 2011.

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela