Men beslutet kritiseras av bankchefer

Finansinspektionen står alltså fast vid att återinföra amorteringskravet efter sommaren. Men bankcheferna är kritiska.

Skandiabankens VD Johanna Cerwall menar att ett återinfört amorteringskrav slår extra hårt mot de unga på bostadsmarknaden. Även Avanzas vd Rickard Josefson och SBAB:s vd Klas Danielsson har efterlyst större flexibilitet och ifrågasatt varför Finansinspetktionen (FI)väljer att återinföra amorteringskravet.

När coronapandemin slog till i början av 2020 införde FI ett tillfälligt undantag för amorteringar som gäller fram till den 31 augusti 2021. Det har spekulerats i om amorteringskravet kommer att komma tillbaka eller om det till och med helt skulle avvecklas.

Men, nu har FI satt ner foten och bestämt att amorteringskravet ska återinföras från och med den 1 september. I en artikel i SVD säger Skandiabankens VD Johanna Cerwall:

– Nu finns det en amorteringskultur, det fanns inte för några år sedan. Därför är det fel av Finansinspektionen att återinföra de detaljerade kraven.

– Framförallt för att bankerna inte kan göra en egen bedömning av varje låntagare egen situation. Kraven, som de är utformade nu, slår dessutom hårdast mot de som är nyast in på bostadsmarknaden.

FI å sin sida menar att verkligheten nu ser annorlunda ut än den gjorde när pandemin bröt ut. FI pekar på att bostadspriserna har fortsatt att stiga under 2020 och början på 2021.

Läs artikel i SVD här

Läs FIs debatt artikel här

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela