Fortsatt tryck nedåt på bolånemarknaden under februari

Februari månads bolånebarometer visar att bland Comboloans medlemmar så var det under februari hos Handelsbanken som det var mest fördelaktigt att förhandla bolån med 3-månaders bindningstid. Handelsbanken erbjöd de av Comboloans medlemmar med de 20% lägsta boräntorna 1,09%, vilket är 1 räntepunkt lägre än föregående månad. På delad andra plats kom Skandia och SEB med 1,13%. Den lägsta genomsnittliga räntan bland Comboloans medlemmar hade Nordea med 1,18%.

Under februari månad visar statistiken från Comboloans medlemmar att ränteläget är fortsatt lågt. Grafen nedan visar att räntetrenden för de av Comboloans medlemmar med bäst boränta, blivit ännu lägre, medan den stiger något för medlemmar som har boränta runt genomsnittet. 

- De medlemmar med lägst boränta fortsätter att få ännu lägre räntor. Det är alltså fortsatt tryck nedåt på bolånemarknaden, säger Fredrik Giers VD på Comboloan.

- Det är intressant att det under februari var storbankerna som dominerade, men samtidigt är det tydligt att det är utmanarna som prispressar. Uppenbarligen vill storbankerna vara med och konkurrera, det är positivt för bolånekunderna, säger Fredrik Giers.

76% av medlemmarna hos Comboloan valde rörliga bolån under februari.

Bolånebarometern visar att 78% av Comboloans medlemmar fick rabatt genom att förhandla med banken.

Se februari månads bolånebarometer här!

COMBOLOANS BOLÅNETJÄNST HÄR

Dela


2022-09-22

SBAB höjer räntan

Nya räntenivåer efter riksbankens chockhöjning

Läs hela


2022-09-21

Kostnaderna rusar, vad kan man göra med bolånen?

Hushållen går mot en utmanande vinter

Läs hela


2022-09-20

Riksbanken höjer reporäntan med 1%

Rekordhöjning av Stefan Ingves

Läs hela2022-09-20

Många väljer rörligt

SBABs kunder valde rörligt under augusti

Läs hela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela