Nu har SBAB förverkligat den plan vi tidigare berättat om. Genom att inte kalla sina lån för bolån så kan man kringgå Finansinspektionens nya bolånetak.

©

Sedan 1 oktober gäller Finansinspektionens bolånetak på 85 procent. SBAB är en statlig aktör på bolånemarknaden som ursprungligen startades för att verka för låga räntor på en marknad som styrdes av fyra storbanker. Så är det inte längre. Numera finns många små banker som konkurrerar med de större. Dessutom är SBAB:s bolåneräntor ofta högre än de man kan förhandla sig till hos storbankerna.

SBAB har alltså lämnat sin tidigare lågränteposition, och en annan position som man kunde ha tagit därefter som statlig aktör vore att erbjuda någon slags hederlighet utöver vad privata banker eventuellt gör. Istället har SBAB valt att kringgå Finansinspektionens bolånetak för att andra banker gör det. Kanske missar SBAB därmed en chans att berättiga sin existens? För samma totala lånebelopp och väsentligen samma risk för banken som tidigare, erbjuds du nu en sämre ekonomi än som det såg ut innan Finansinspektionen införde sitt bolånetak. Räntan på "privatlån" hos SBAB är i dagsläget hela 4,5-6,5 procent vilket är ungefär dubbelt så mycket som 3-månaders-bolåneräntan.

> Jämför aktuella bolåneräntor från olika banker här

Dela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela



2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela



2021-08-20

Hypoteket erbjuder grönt tillägslån

Ger 10 räntepunkter extra rabatt

Läs hela


2021-08-20

Ta reda på vilken boränta du borde ha?

Gör testet, det tar ca 3 minuter

Läs hela


2021-08-20

Fortsatt låga boräntor enligt SBAB

SBABs senaste Boräntenytt fastslår att boräntorna kommer fortsätta vara låga framöver

Läs hela


2021-08-16

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så får du tillgång till en unik databas

Läs hela


2021-08-10

Gynnar en bolånemarknad i förändring dig som bolånekund?

Det enkla svaret? ...det är upp till dig själv!

Läs hela


2021-08-10

Nischbankerna dominerar snitträntorna på bolån

Utmanarna på bolånemarknaden tar större plats

Läs hela


2021-08-09

SBAB visar vägen med lägre boräntor

SBAB sänker bolåneräntor med 5-10 punkter

Läs hela


2021-07-01

Riksbanken behåller nollräntan

Ingen räntehöjning i sikte

Läs hela


2021-06-29

Danske Bank sänker kalkylräntan

Sänker från 7% till 6%

Läs hela


2021-06-09

Flera banker har sänkt kalkylräntan

"Följa John" råder på bolånemarknaden

Läs hela


2021-05-26

Skandia sänker kalkylräntan på bolån

Räknar på lägre räntenivå när kunder ansöker om bolån

Läs hela